"Hristiyanlık dini o hakikate karşı tasaffi edecek, hurafattan ve tahrifattan sıyrılacak... " Ahlakı kemale erecek, ama hak dine tabi olmayacak mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu cümlenin muhtemel birkaç manası olabilir; bunlardan birisi; Avrupa medeniyetinin maddi ve manevi terakki sayesinde hak ve kâmil olan İslam’a yaklaşmasıdır. Bunun sayesinde birçok Hristiyan İslam ile müşerref olur.

Diğer bir manası; Hristiyanlık din olarak tasaffi ede ede en sonunda İslam’a teslim olacaktır, manasıdır. Zira Hristiyanlık tarihî seyri içinde bu tasaffi devrelerini birkaç defa yaşadı. Katı ve mutaassıp Katolik mezhebine karşı Protestanlık mezhebi huruç ederek, birtakım hurafe ve dogma inançları parçaladı. Aydınlanma döneminin de tesiri ile Hristiyanlık hızlı bir şekilde din olarak tevhide doğru gidiyor.

Maddi ve manevi terakki sayesinde Hristiyan toplumunun ahlakî açıdan inkişaf ederek, kemale erip yine de dinlerini muhafaza etmesi de muhtemel manalardan olabilir. Ama Risale-i Nur'un diğer ifadelerinden, ilk iki mananın daha isabetli olduğu anlaşılıyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...