"Hüsn-ü zanlarını kırmamaya mecbur olduğumdan, şahsımın gizli fenalıklarına perde çekmek bir enaniyet olur mu?" İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem Risale-i Nur’a muhtaç ve imanını kuvvetlendirmek ve kurtarmak için Nurları arayanlara karşı -ki, onda üçü veya dördü şahsıma bakmayıp Nurdaki kati hüccetlerle iktifa ettiği gibi, beş altı tane hüccetlerin kıymetini bilmediği için benim şahsıma bakar- 'Acaba bizi kandırdı mı, yoksa hakikat mı söylüyor?' diye şahsıma karşı hüsn-ü zanlarını kırmamaya mecbur olduğumdan, şahsımın gizli fenalıklarına perde çekmek bir enaniyet olur mu?"(1)

Sadece şahsın durumuna bakıp, meziyet ve güzelliklerine meftun olup ona göre davaya hizmet edenlerin hüsnü zannını bozmamak, imanlarını muhafaza etmek ve dava içinde kalmalarını temin edebilmek için Üstadımız -kendi tabiriyle- şahsına ait bazı kusur ve fenalıkları gizlemiştir.

Tabi Üstadımızın şahsına ait kusur ve fenalıkları göreceli ifadelerdir. Bize göre gayet normal ve meşru olan bir durum, Üstad gibi büyük zatların nazarında ciddi bir kusur ve fenalık olarak kabul edilebiliyor. “Ebrarın hasenatı mukarrebin seyyiatı gibidir.” kaidesi de bu inceliğe işaret ediyor.

Ebrar, Allah Teâlâ'nın rızasına kavuşmak için çalışan Müslümanlar, yani salihlerdir. Mukarrebin, Allah Teâlâ'nın sevgisine kavuşan büyük veli demektir. Salih insanlarca makbul kabul edilen bir durum, daha büyük veliler yanında gaflet ve günah gibi telakki edilebiliyor.

Üstadımızın "kusur ve fenalık" dediği şey de bunun gibi olabilir. Yani bizce gayet normal görülen bir durum, Üstadımızın nazarında gayet derece kusur ve fenalık olarak değerlendiriliyor olabilir.

Gafletin, fenalığın ve kusurun çok dereceleri var. Küfür mutlak bir gaflet olduğu gibi ibadetlerdeki noksanlıklar da bir gaflettir. Bu yüzden gaflet sadece küfür ve fısk ile sınırlı değildir. Marifetin zirvesinde olan asfiyalar bile gafletten şikâyet edip o hallerine tövbe etmişler. Üstadımızın da kendi makamına uygun düşmeyen bazı hallerini kusur ve fenalık olarak değerlendirmesi ve bunu da avam insanların iyi niyetini muhafaza etmek için gizlemesi gayet makul bir şeydir.

1) bk. Emirdağ Lâhikası-II, 93. Mektup.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...