"İsrafil'in ezanını fecr-i haşirde işitip Allahü Ekber diyerek kalkacağım. Salât-ı kübradan çekilmem, mecma-ı ekberden çekinmem." ifadelerini izah eder misiniz, "salat-ı kübra" ne manaya gelmektedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mahşerde ikinci diriliş öyle azametli ve büyük bir meseledir ki, onu ancak sonsuz ilim, irade ve kudret sahibi bir Zât-ı Akdes yapabilir ve yaratabilir. Bu manayı düşünmek Allahü Ekber dedirir.

Nasıl ki ezan sesi, bütün inanmış gönülleri coşturup, namaza koşturuyorsa, haşrin ezanı hükmünde olan İsrafilin sura üflemesi ile de bütün ölmüş insanlar coşku ile ayağa kalkacaklar ve yeni bir hayata başlayacaklardır.

Büyük diriliş gününden çekinmem, zira o gün, ehl-i iman için ebedî bir hayatın başlangıcı ve dostlarla buluşma günüdür. Mahşerin o dehşetli ve büyük gününü kendi lehime çevirmek için mescid-i azam olan kâinattaki kulluk vazifemden çekilmem.

Bütün kâinat, büyük bir namaza durmuşken, itaat ile Allah'a arz-ı ubudiyet yaparken, ben bu namazdan geri durmam. Bütün insanların ve cinlerin toplanıp hesap verme yeri olan mahşerden çekinmem. İnkâr ile ibadetten kaçınanlar çekinsin.

"İsrâfil'in ezanını fecr-i Haşirde işitip Allahu ekber diyerek kalkacağım. Salât-ı Kübrâdan çekilmem, Mecma-ı Ekberden çekinmem."(1)

"Salât" dua ve namaz mânâsına geliyor. Dua ve namaz ise, Allah’ın izzet ve azametine karşı bir hürmet ve tâzim, ihsan ve ikramına karşı bir şükür ve hamd, münezzeh ve mukaddes sıfatlarına karşı bir tenzih ve takdiste bulunmaktır. Bu vazifeyi insan irade ve şuur ile yaparken bütün eşya lisan-ı hal ile yapmaktadır. Bu yönü ile bütün mevcudat ve eşya, ister şuur ile olsun ister hal dili ile olsun büyük bir "salât-ı kübrada" yani büyük bir dua ve namaz içindedirler.

Şâyet insan, namaz ve duayı terk ederse, o büyük namaz ve duanın halkasından çıkmış olur ve kâinatın ibadet ve duasına iştirak edemez.

(1) bk. Sözler, On Yedinci Söz'ün İkinci Makamı, Haşiye-2.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...