"İsrafil'in ezanını fecr-i haşirde işitip Allahü Ekber diyerek kalkacağım. Salât-ı kübradan çekilmem, mecma-ı ekberden çekinmem." ifadelerini izah eder misiniz, "salat-ı kübra" ne anlama gelmektedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mahşerde ikinci diriliş öyle azametli ve büyük bir meseledir ki, onu ancak sonsuz ilim, irade ve kudret sahibi bir Zat-ı Akdes yapabilir ve yaratabilir. Bu manayı da Allahü Ekber manası karşılar.

Nasıl ki, ezan sesi, bütün inanmış gönülleri coşturup, namaza koşturuyorsa, haşrin ezanı hükmünde olan İsrafilin sura üflemesi ile de bütün ölmüş cesetler coşku ile ayağa kalkacaklar ve yeni bir hayata başlayacaklardır.

Büyük diriliş gününden çekinmem, zira o gün ebedi bir hayatın başlangıcı ve dostlarla buluşma günüdür iman ehli için. Mahşerin o dehşetli ve büyük gününü kendi lehime çevirmek için mescid-i azam olan kainattaki kulluk vazifemden çekilmem.

Bütün kainat, büyük bir namaza durmuşken, itaat ve vazifesi ile Allah'a arzı ubudiyet yaparken, ben bu namazdan, bu arzı ubudiyetten geri durup, ahengi ve insicamı bozamam. Bütün insanların ve cinlerin toplanıp hesap çekme yeri olan mahşerden çekinmem. İnkar ile ibadetten kaçınanlar çekinsin.

"İsrâfil'in ezanını fecr-i Haşirde işitip Allahu ekber diyerek kalkacağım. Salât-ı Kübrâdan çekilmem, Mecma-ı Ekberden çekinmem."(1)

"Salat" dua ve namaz anlamına geliyor. Dua ve namaz ise, Allah’ın izzet ve azametine karşı bir hürmet ve tazim, ihsan ve ikramına karşı bir şükür ve teşekkür, münezzeh ve mukaddes oluşuna karşı bir tenzih ve takdiste bulunmaktır. Bu vazifeyi insan irade ve şuur ile yaparken mevcudat ve eşya lisan-ı hal ile yapmaktadır. Bu yönü ile bütün mevcudat ve eşya, ister şuur ile olsun ister hal dili ile olsun büyük bir salat-ı kübra yani büyük bir dua ve namaz içindedirler.

Şayet insan, genel anlamda iman ve ibadeti hususi anlamda da namaz ve duayı terk ederse, o büyük namaz ve duanın halkasından çıkmış olur ve kainatın ibadet ve dua korosuna ihanet etmiş sayılır. Üstad Hazretleri “Salât-ı Kübrâdan çekilmem,” ifadeleri ile bu inceliğe işaret etmektedir diyebiliriz.

(1) bk. Sözler, On Yedinci Söz'ün İkinci Makamı, Haşiye-2,

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...