Block title
Block content

Hüve Nüktesi'nde "...Emir ve iradenin bir arşı olan havanın,.." cümlesini açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Arş, bir yönüyle "azami tecelligah" şeklinde anlaşılabilir. Toprak unsurunda Allah'ın hıfz ve himayesi daha iyi görüldüğü gibi, hava unsurunda da emir ve irade daha net olarak görülmektedir.

Allah'ın "Ol" demesiyle dilediği şeyler olur, meydana gelir. Allah'ın bir ağacı yaratması vücut itibariyle tedricidir. Ama hava âleminde her şey bir anda ve adeta zamansız meydana gelmektedir. Ağızdan çıkan bir kelimenin, aynı anda bütün hava atomlarında vücut bulması bunun çok çarpıcı bir örneğidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...