Hz. İsa'nın yaratılışı ibda şeklinde mi, yoksa inşa şeklinde midir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Evet, Kadîr-i Zülcelâlin iki tarzda icadı var:"

"Biri ihtirâ' ve ibdâ' iledir. Yani hiçten, yoktan vücut veriyor ve ona lâzım herşeyi de hiçten icad edip eline veriyor."

"Diğeri inşa ile, san'at iledir. Yani, kemâl-i hikmetini ve çok esmâsının cilvelerini göstermek gibi çok dakik hikmetler için, kâinatın anâsırından bir kısım mevcudatı inşa ediyor; her emrine tâbi olan zerratları ve maddeleri, rezzâkiyet kanunuyla onlara gönderir ve onlarda çalıştırır." (1)

"Zaman-ı Âdem'den beri bir kanundan hiçbir fert şüzûz etmemek ve hâricine çıkmamak olamaz. Evvelâ, bu kanun-u tenâsül, mebde' itibârıyla, iki yüz bin envâ-ı hayvânâtın mebde'leriyle hark edilmiş ve nihâyet verilmiş. Yani, en evvelki pederleri âdetâ Âdemleri hükmünde, iki yüz bin o evvelki pederler, kanun-u tenâsülü hark etmişler. Peder ve valideden gelmemişler ve o kanun hâricinde vücud verilmiş."(2)

Üstad'ın bu ifadelerinden, Hazreti İsa (as)’in kanun dahilinde olan inşa tarzında değil, ibda tarzında yaratıldığı anlaşılıyor. Yalnız anne rahmine düşmesi noktasından ibda iken, sair aşamalarında inşa tarzında icat ediliyor, demek daha isabetli olur. Zira Hazreti İsa (as) sonuçta Hazreti Meryem’in rahminde gelişip büyümüştür. Bu süreçler inşa kısmına girer. Ama rahme düşme noktasında ibda yani hiçten ve yoktan var etme tarzı hükmediyor.

Dipnotlar:

(1) bk. Lem'alar, Yirmi Üçüncü Lem'a.
(2) bk. a.g.e., Dokuzuncu Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...