"İbadet, fikirleri sani-i hakime çevirttirmek içindir." deniyor. "Çevirmek ile çevirttirmek" arasında fark var mıdır? Neden "çevirttirmek" kelimesi kullanılmıştır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İkincisi: İbadet, fikirleri Sâni-i Hakîme çevirttirmek içindir. Abdin Sâni-i Hakîme olan teveccühü, itaat ve inkıyadını intaç eder. İtaat ve inkıyad ise, abdi intizam-ı ekmel altına ithal eder. Abdin intizam altına girmesiyle ve nizama ittibâ etmesiyle, hikmetin sırrı tahakkuk eder. Hikmet ise, kâinat sayfalarında parlayan san'at nakışlarıyla tebarüz eder."(1)

"Çevirmek" tabiri "çevirtmek" tabirine nispetle, kişinin tercih ve iradesine bakan bir tabirdir. Halbuki Allah ibadetleri insanların tercihine ve arzusuna göre değil, kendi irade ve emrine göre tahsis ediyor. Yani "çevirtmek" tabiri biraz daha amirane ve buyurgan bir tabirdir. Bu yüzden çevirtmek tabiri daha münasip ve yerinde bir tabirdir. Zira ibadetler Allah’ın emridir.

(1) bk. İşârâtü'l-İ'câz, Bakara Sûresi, 21 ve 22. ayetlerin tefsiri.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...