"Yetmiş muhtelif hulleyi giydirip, nefisteki bütün hasseleri memnun edecek, okşayacak yetmiş enva-ı hüsünle vücudunu süslendirip, her biri ruhlu küçük birer cennet hükmünde olan huriler…" ifadesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Dünyada tadılan bütün meşru lezzetler, cennet nimetlerine birer çekirdek hükmündedir. Bu dünya lezzetleri ahirette cennete layık ayrı bir kemale ermiş olarak müminlere tattırılacaktır.

Dünyada aldığımız lezzetlerin birbirinden çok farklı olması, her birinin nefsimizde ayrı bir memnuniyet doğurması da işaret eder ki, cennetin dünyadan üstünlüğü derecesinde, o saadet diyarında da birbirinden çok farklı zevkler tadılacak ve nefis bunların her birinden ayrı bir haz alacak, farklı bir memnuniyet duyacaktır.

Dünya ahirete göre gölge kadar zayıf olduğundan, o asıllar âleminde tadılacak lezzetleri burada tahmin etmenin mümkün olmadığını Allah Resulü; “Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş ne de beşerin kalbine, hatırına hayaline gelmiş” (bk. Buhari, Bed'ü'l-Halk 8; Müslim, Cennet 2) ifadeleriyle haber veriyor.

Taşı ve toprağı hayattar olan cennetin, ehli de ona göre bir mükemmeliyete sahip kılınacaktır. O halde, hurilerin hüllelerini de bu manada değerlendirmek, dünyevi libaslardan son derece üstün ve onlara hiçbir cihetle benzemez olarak anlamamız gerekiyor.

Bununla birlikte yine de dünya zevklerinin çeşitliliğinden cennet lezzetlerinin farklılığına bir derece bakabiliriz. Şöyle ki:

İnsanın görme yoluyla renkler âleminden aldığı lezzetler birbirinden çok farklıdır. Denizin rengini de sever, semanın rengini de. Yeşili de sever, maviyi de beyazı da. Dil vasıtasıyla tattığı zevkler de sayılamayacak kadar çok ve çeşitlidir.

Kullarına bu dünyada bu kadar farklı zevkleri tattıran ve nefislerini her çeşit lezzetle minnettar eden Allah, elbette hurilerin elbiselerini da hayal edemeyeceğimiz kadar farklı güzelliklerle donatacak ve müminler bunların her birinden ayrı biz lezzet alacaklardır.

Elbiseleri bu kadar farklı güzelliklere sahip olan hurileri Üstad Hazretleri; "...her biri ruhlu küçük birer cennet hükmünde..." (Sözler, Otuz İkinci Söz, Üçüncü Mevkıf) olarak ifade ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...