"İbaresi sönük olsa da Kur’ân’a ait olmak cihetiyle, hem ibadet-i tefekküriye, hem kudsî, yüksek, parlak bir cevherin sedefidir. Yırtık libasına değil, elindeki elmasa bakılsın." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Kur’an'da neden çok tekrarlar oluyor?" diye bir sual soruluyor. Üstadımız da bu suale On Birinci Şua, Onuncu Mesele, Emirdağ Çiçeği adlı bir risalede şöyle cevap veriyor:

"Aziz, sıddık kardeşlerim,

Gerçi bu mesele, perişan vaziyetimden müşevveş ve letafetsiz olmuş. Fakat o müşevveş ibare altında çok kıymetli bir nevi i’câzı kat’î bildim. Maatteessüf ifadeye muktedir olamadım. Her ne kadar ibaresi sönük olsa da Kur’ân’a ait olmak cihetiyle, hem ibadet-i tefekküriye, hem kudsî, yüksek, parlak bir cevherin sedefidir. Yırtık libasına değil, elindeki elmasa bakılsın. Hem bunu gayet hasta ve perişan ve gıdasız, bir iki gün Ramazan’da mecburiyetle, gayet mücmel ve kısa ve bir cümlede pek çok hakikatleri ve müteaddit hüccetleri derc ederek yazdım. Kusura bakılmasın..."

Bu risaleyi telif ettiği esnada Üstadımız sıhhat açısından perişan bir vaziyette olduğu için, bu risalenin ibarelerini ve izah şeklini sönük, müşevveş ve yırtık libas benzetmesi ile ifade ediyor. "Siz ifadenin kusurlu olmasına değil, asıl manasına hasr-ı nazar edin" diyerek okuyucuları maksada tevcih ediyor.

Aslında Üstadımız burada tevazu gösteriyor. Zira bu Risale gayet kuvvetli, gayet parlak ve çok tesirli bir ifade tarzına sahiptir. Üstadımızın bu Risalenin ifade şekline sönük, müşevveş ve yırtık libas ibaresini kullanmasını biz tevazu ve mahviyetinin bir alameti, ayrıca ifade ettiği yüksek mânanın yanında ifadelerin bile sönük kalabileceğinin bir işareti olarak görüyoruz.

Gerçi içinde elmas olduktan sonra, üzerine sarılan ambalajın neden ve nasıl olduğunun bir ehemmiyeti kalmıyor. Üsluplar ve ibareler mânaların elbiseleri ve ambalajları gibidir, esas olan mânadır. Ambalajın yırtık, eski ya da kusurlu olması medar-ı tenkit olmaması gerekir. Elinde değerli elmas olan birisinin, yırtık elbisesine bakıp o elmasa müşteri olunmaması büyük bir gaflettir. Üstadımız bu ifadeleri ile bize mânanın esas alınması gerektiğini de ayrıca ders veriyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...