"İcad" ve "Halk" ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İcad: Kelime olarak vücuda getirmek, yeniden bir şey meydana getirmek ve yoktan var etmek manalarına gelmektedir.

Halk: Misali ve benzeri olmayan bir şeyi, yoktan yaratmak ve ibdâ' eylemek demektir. Halk kelimesinin muhtemel üç manası şu şekildedir: Birisi; bir şeyi güzelce ölçüp biçip takdir etmek, diğeri ise; “yoktan var etmek (ibdâ)”, üçüncüsü ise; "var olan bir şeyden başka bir şey ortaya koymak, icad etmek (inşa)."

İcad ve halk kelimeleri aynı manaya gelmekle beraber, aralarındaki şu ince bir fark vardır: Halk kelimesi daha geniş, daha ihatalı; icad ise; daha dar ve hususidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...