"İlm-i Hikmet" ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İlm-i Hikmet: Eşyanın ahvâlinden, harici ve batini keyfiyetlerinden bahseden ilim dalına deniyor. Fen ilimleri de denilebilir.

Hikmet kelimesinin otuza yakın tarifi vardır ve birçok manaya gelmektedir. Biz en meşhur manalarından bazılarını burada takdim edelim:

- Herkesin bilmediği gizli sebep.

- Kâinattaki ve yaradılıştaki ilâhî gaye.

- Ahlâka ve hakikate faydalı kısa söz.

- Sır, bilinmeyen nokta.

- İlim, adâlet ve hilimin birleşmesinden doğan değerli sıfat.

- Kuvve-i akliyenin vasat mertebesidir. Hakkı hak bilip imtisal etmek, batılı batıl bilip içtinap etmektir.

- Allah'a itaat, fıkıh ve sâlih amel.

- Akıl, söz ve hareketteki uygunluk.

- Hak emre uymak.

- Allah'ın yarattıkları üzerinde tefekkür etmek.

- Nübüvvet ve peygamber manasına da geliyor.

- Felsefe manasına da geliyor.

Ek bilgiler için tıklayınız:

- "Hikmet" ne demektir?
- "Hikmet" ve "Adâlet" münasebeti nasıldır?
- "Hikmet" ve "Ahiret" münasebeti nasıldır?
- "Hikmet" ve "Hakikat" münasebeti nasıldır?
- "Hikmet" ve "Kudret" münasebeti nasıldır?

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...