"İhtiyarlığınıza ebedî bir gençlik nazarıyla bakabilirsiniz. Çünkü onunla ebedî bir gençlik kazanabilirsiniz." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Ey ihtiyar ve ihtiyareler! Madem sizlerde iman var ve madem imanı ışıklandıran ve inkişaf ettiren namaz ve niyaz var. İhtiyarlığınıza ebedî bir gençlik nazarıyla bakabilirsiniz. Çünkü onunla ebedî bir gençlik kazanabilirsiniz. Hakiki soğuk ve sakîl ve çirkin ve zulmetli ve elemli olan ihtiyarlık ise, ehl-i dalaletin ihtiyarlıklarıdır, belki de onların gençlikleridir." (Lem'alar, Yirmi Altıncı Lem'a)

İhtiyarlıkta insanın acizliği ve zayıflığı zirveye çıktığı için, ilahi rahmet ve rızayı kendine kolaylıkla çekebiliyor. İşte insan ihtiyarlığın bu avantajını kullanarak hem geçmiş hata ve günahlarının affını temin edebilir hem de cennette insana verilecek ebedi bir gençliği kazanabilir. İhtiyarlık bu açıdan insan için bulunmaz bir fırsattır.

Bu noktadan zahiren ihitiyarlık, hakikatte gençlik dönemi yaşanabilir.

İlave bilgi için tıklayınız:

- ANNE BABA HUKUKU, İHTİYARLIK.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...