İkinci Şua'nın hatimesinde anlatılmak isteneni izah eder misiniz? Ahiret ve peygamberlere iman rükünleri mi işleniyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sırr-ı tevhid içinde sair erkân-ı imaniyeye birer kelâmla kısacık birer işarettir."(1)

Hatime kısmının hemen başındaki bu cümle, hatimenin bir cihetle hulasası ve izahı gibidir.

İkinci Şua'da, tevhid mükemmel bir şekilde izah ve ispat edildikten sonra, bu hatime kısmında tevhidin diğer iman rükünlerine olan işaret ve ispatları kısaca ifade ediliyor. Yani Allah’ın varlığı ve birliği kat’î bir şekilde sabit olduktan sonra, nübüvvet ve haşir rükünleri de aynı kat’iyette sabit olurlar, demektir.

Zira imanın rükünleri arasında birbirlerini iktiza ve istilzam mânası vardır. Madem Allah vardır, öyle ise ahiret de mutlaka onunla beraber vardır. Keza madem Allah vardır, öyle ise mahlûkatı ile konuşur, arzularını yerine getirir, denilmek sureti ile iman rükünleri arasındaki kat’î ve münasebete işaret ediliyor.

(1) bk. Şualar, İkinci Şua, Hatime.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...