"İ’lay-ı Kelimetullah" ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Allah, kâfirlerin kelimesini en aşağıda kıldı. Allah’ın kelimesi ise en yücedir.” ayeti “ilay-ı kelimetullah" kavramına kaynak olmuştur. (Tevbe, 40)

Hz. Peygamber’e “kimin Allah yolunda savaştığı” sorulur. Hz. Peygamber cevaben şöyle der: “Kim ilay-ı kelimetullah için savaşıyorsa, o Allah yolundadır.” (İbnu Mace, Cihad, 13)

Kâfirler, batıl bir dava ve basit menfaatler için çarpışır, savaşırlar. Ehl-i iman ise, hak bir dava ve yüce değerler uğruna cihad eder.

Bediüzzaman, “i’lay-ı kelimetullahın maddeten terakkiye mütevakkıf olduğunu” söyler. İlim ve tekniğin hızla ilerlediği, iletişim vasıtalarıyla dünyanın adeta bir köy haline geldiği günümüz şartlarında, müslümanlar her yönden kalkınmalı, en ileri teknolojiye sahip olmalı ve bu imkânları Allah’ın dinini yaymakta kullanmalıdırlar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...