İmam-ı Şafiî mes'ele-i ûlâyı şarktan ve garbdan geçen dairenin müdevveriyetiyle tasvir edecektir. Bu cümleyi açıklar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada asıl anlatılmak istenen konu; dünyanın yuvarlaklığının, daha bilim keşftmeden önce, İslam alimlerince bilindiğidir. Bunun en bariz delili ise; İslam alimlerinin eserlerindeki işaret ve ifadelerdir.

O dönemde İslam toplumu her yönü ile parlak ve medeni bir yaşantı üzerinde idi. İnsanlık adına terakki ve gelişmeler, hep İslam aydınları tarafından gerçekleştiriliyordu. Batı toplumu ise; gayet derecede geri kalmış ilkel bir toplum halinde idi. Kilisenin bağnaz fikirleri, dinin dogmatik düşünceleri topluma hakimdi. Papazların fikirlerine karşı fikir beyan eden bilim adamları derhal idam edilirdi. Kilisenin bu bağnaz hükümranlığı batı toplumunu yüzlerce yıl karanlık çağlar içinde bırakmıştır. Dünya yuvarlak dediği için cezalandırılan Galileo buna en güzel örnektir.

Aynı dönemde İslam toplumu ise; her konuda zirveye çıkmış bütün aydınlanmaların doruğunda idi. Batı dünya yuvarlak dediği için aydınını idam ederken, İslam alimleri dünyanın yuvarlaklığını eserlerinde açık bir dil ile ilan ediyorlardı. İşte Üstad bu cümlede; bazı İslam alimlerinin isim ve eserlerini dünyanın yuvarlaklığını çok öncelerden bildiklerine dair örnek olarak veriyor.

Bunlardan bir tanesi de İmam Şafi Hazretleridir. İmam Şafi Hazretlerinin eserlerinde, dünyanın yuvarlaklığına dair bir çok işaret ve emareler vardır. Namaz vakitlerindeki fetvaları ve kutuplarda yaşayanların durumunu izah etmesi; ancak dünyanın yuvarlaklığı ile çözümlenecek meselelerdir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...