"Neden caiz olmasın ki, Kaf, daire-i ufuktan tecelli eden silsile-i azamdan ibaret ola?.." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Neden caiz olmasın ki, Kaf, daire-i ufuktan tecellî eden silsile-i azamdan ibaret ola? Nasıl ufkun ismi de Kaf’a mehaz olabilir. Zira devair-i mütedahile gibi nereye bakılırsa, silsilelerden bir daire görülür. Gide gide nazar kalır, hayale teslim eder. En nihayet hayal ise, selâsil-i cibalden bir daire-i muhiti tahayyül eder ki, semânın etrafına temas ediyor. Küreviyet sırrıyla, beş yüz sene de uzak olursa, yine muttasıl görünür." (Muhakemat, Birinci Makale, Üçüncü Mesele)

Burada ufuk dairesi ve dünyanın yuvarlaklığı ile Kaf dağı izah ediliyor. Dünya yuvarlak olduğu için dağların zirvesi ile ufuk, bitişik gibi görünüyor ve dağlar sanki dünyanın ufkunu kaplamış gibi bir izlenim bırakıyor.

Dünya yuvarlak olduğu için dağlar ile ufuk arasindaki mesafe beş yüz senelikte olsa, yine ufuk ile dağlar sanki bitişik ve birleşmiş gibi görünüyor. Kaf dağı ile ifade edilmek istenen şey dağların bütün ufku kaplaması ve sanki dünyanın her tarafı bu dağlardan müteşekkilmiş hissi vermesi oluyor.

Kaf dağı, gerek halk arasında, gerekse bazı eski kaynaklarda olağanüstü özelliklere sahip bir dağın adı olarak bahsedilir. Çin, Hint, Japon ve Mezopotamya geleneklerinde de bulunan bu dağ motifi, dünyanın çevresini kuşak gibi sardığı kabul edilmiştir.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Risalelerde geçen Kaf dağı hakkında bilgi verir misiniz?

- KAF DAĞI.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...