İmam Rabbani'nin, sünnet-i seniyye hakkındaki tespitini açıklar mısını?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Öncelikle On Birinci Lem'ada geçen ilgili cümleleri buraya alalım, daha sonra değerlendirmesi üzerinde duralılm:

"İmâm-ı Rabbânî Ahmed-i Fârûkî (r.a.) demiş ki: 'Ben seyr-i ruhanîde kat-ı merâtip ederken, tabakat-ı evliyâ içinde en parlak, en haşmetli, en letâfetli, en emniyetli, Sünnet-i Seniyyeye ittibâı esas-ı tarikat ittihaz edenleri gördüm. Hattâ o tabakanın âmi evliyaları, sair tabakâtın has velîlerinden daha muhteşem görünüyordu.'"
"Evet, Müceddid-i Elf-i Sâni İmam-ı Rabbânî (r.a.) hak söylüyor. Sünnet-i Seniyyeyi esas tutan, Habibullahın zılli altında makam-ı mahbubiyete mazhardır."(1)

Yukarıda geçen ifadeler gayet açıktır. Herbir tarikatin kendine ait virdleri ve zikirleri vardır. Bu virdler doğrudan olmasa da, dolaylı olarak aslı yine Kur'ana ve sünnete dayanmaktadır. Ancak, bir de Efendimiz (asm)'in, hayatında yaptığı ibadetler, okuduğu virdler ve tesbibler vardır. Kısacası Efendimiz (asm)'in bir yaşam şekli olan sünneti vardır. İşte, doğrudan doğruya Efendimiz (asm)'in sünnetini kendine model alan evliyalar ile dolaylı bir şekilde kendilerine virdler, tesbihler ve zikirleri esas alan evliyalar arasında büyük bir farkın olduğunu ifade edilmektedir. Şöyle ki:

"Ben seyr-i ruhanîde kat-ı merâtip ederken, tabakat-ı evliyâ içinde en parlak, en haşmetli, en letâfetli, en emniyetli, Sünnet-i Seniyyeye ittibâı esas-ı tarikat ittihaz edenleri gördüm. Hattâ o tabakanın âmi evliyaları, sair tabakâtın has velîlerinden daha muhteşem görünüyordu."

(1) bk. Lem'alar, On Birinci Lem'a.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR