"İman hem tasdik, hem iz’an, hem iltizam, hem teslim, hem mânevî timsaldir." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Tasdik: Bir fikrin ya da düşüncenin hayal, tasvir ve akıl edilme aşamasından geçip onaylandığı ve doğru telakki edildiği aşamadır. Bu aşamada akıl mutmain olmuş, kalbin kabulüne yaklaşılmıştır. Yani onaylamak veya onaylamamak işlemi kalbin bir hassasıdır. Tasdik hükümdür ve kişi bundan mesuldür. Diğer hayal, tasvir ve taakkul aşamaları hüküm olmadığı için kişi mesul olmuyor.

İz’an: Basiret, anlayış ve teslimiyet olup, itaat etmek manalarına geliyor. Bir şeyin hakkaniyetine ve doğruluğuna kalp ve akıl ile beraber karar vermek demektir. Bazen kalp bilir akıl bilemez, akıl bilir kalp karar veremez. İz’an da ise hem akıl hem de kalp şuur ve idrak içindedir.

İltizam: Bir şeyi kendine lâzım kılma, icrasına cehdettiği şeyi kendi üzerine vâcib ve zorunlu kılma haline denir. Aynı zamanda bir şeyi gerekli bulma, tarafgirlik etme, birinin tarafını tutmak manasına da geliyor. İnsan akıl ve kalp olarak gerekli ve doğru bulduğu bir şeyi artık kendi için icra edilmesi, gerekli görev olarak görür ve ona bütün gayreti ile taraftarlık gösterir.

Teslim olmak, kendini Allah’a bırakmak, O’na boyun eğmek anlamına geliyor. Teslimiyet, kaderin tecellisi demek olan kazaya rızadır. Ve Allah’ın kaderden bize ayırdığını -bu bir bela ve musibet bile olsa- gönül rızasıyla kabul edebilmektir. Çünkü Allah'a ve birliğine inanmış birisi, Onun hakîmiyetine ve rahîmiyetine itimat edip teslim olması ve tevekkül etmesi gerekir.

Âlimler, teslimiyet için “belâ geldiğinde içte ve dışta değişme olmaksızın sabit olmaktır” demişler. İnsan dil ile “Ne yapalım Allah’tan bu da!” der. Der demesine fakat, esefle, ye’s ile çıkar bu cümleler ağızdan! Bu teslimiyet değildir. Diliyle söylediği bu güzel cümleyi kalbiyle gösterdiği hoşnutsuzluk ile yalanlar insan. Farkında olarak ya da farkında olmadan.

“Hem mânevî timsaldir” İman manevi alemde görünen bir sembol bir suret bir simgedir. Yani iman insanın manevi sureti oluyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...