Block title
Block content

"İman, insanı insan eder. Belki insanı sultan eder." Bu iki cümleyi örneklerle açabilir misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Cenâb-ı Hak, ahsen-i takvimde yarattığı insana bütün varlıklardan çok üstün bir istidat vermiş ve onu yeryüzüne halife yapmıştır. Güneşten, havaya, denizlere, karalara kadar birçok mahlûkunu onun hizmetine vermekle, onu diğer varlıklar üstünde bir sultan gibi yetkili kılmıştır. İşte bu üstün yaratılışının farkında olarak Rabbine îman eden kimse, bu sultanlığın hakkını vermiş olur.

Müminin sultanlığı, başka insanlara hükmetme, onları emrinde çalıştırma gibi dünyevî bir makam değildir.

“Kâinat ağacının en son ve en cemiyetli meyvesi” olan insana, bütün bir kâinatın hizmet etmesi, bir ağacın bütünüyle meyveye hizmet etmesi gibidir. Bu cihetle o meyveye, mecazî olarak,  ağacın sultanı denilebilir.  Kökü, gövdesi, dalları, yaprakları ve çiçekleri hep o meyve için hazırlanmışlar ve onun hizmetine verilmişlerdir...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Kategorisi: Birinci Mebhas, Dördüncü Nokta | Yazar: Alaaddin BAŞAR (Prof. Dr.) | Okunma Sayısı: 2060 | Word indir | Pdf indir
Paylaş
Yükleniyor...