"İman nuruyla âlem öyle terakki eder ki, 'Hikmet-i Samedâniye Kitabı' namını alıyor." İzah eder misiniz, alemin iman nuruyla nurlanması neden Samed ismine bağlı?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Samed", her şeyin kendine muhtaç olup, kendisi hiçbir kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah demektir. Yani samadaniyet her şeyin yaratma noktasında Allah’a muhtaç, bağımlı ve mecbur olduğunu ifade eder.

"Hikmet" ise, her şeyin bir amaç bir fayda bir maslahat üzerine olması demektir.

"Hikmet-i samedâniye kitabı" terkibi ise, kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan, ancak her şey kendisine muhtaç olan Allah'ın hikmetlerle dolu kitabı; ilâhî amaç ve hikmetleri gösteren kitap anlamına gelir.

Kainatı inceleyen fen ilimleri kainatın kusursuz, eksiksiz, mükemmel ve her tarafı fayda ve hikmetlerle bezenmiş bir kitap olduğunu ifade ediyor. Kainat bütün haliyle, durumuyla Allah’a muhtaç olduğunu ifadede ediyor. Çünkü bu kadar hikmet ve güzellikleri ancak sonsuz ilim, irade ve kudret sahibi bir Allah yapabilir, cahil, cansız, şuursuz sebepler değil...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...