İman ve ibadetin şahsi ve içtimai faydaları nelerdir? Risaleler ışığında cevaplar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İman ve ibadetin şahsi ve toplumsal faydaları saymakla bitmez. Biz bu faydalara kısa ve maddeler halinde işaret etmeye çalışalım.

1. İman ve ibadet öncelikle insanın Allah’a karşı sorumluluğunun ifa edilmesidir. Yani insanın asıl yaratılış gayesi iman ve ibadettir ki, bunu yerine getirmek insan için en büyük fayda ve menfaattir. Nasıl bir cihaz, amacının dışında kullanıldığı zaman kırılır ya da yıpranır ise, aynı şekilde insan da asıl amacı olan iman ve ibadetin dışına çıkarsa, kırılır ve yıpranır. Menfaatten ziyade mücazat görür.

2. Allah’ın rızası, bütün menfaat ve faydaların membaı ve kaynağıdır; zira menfaat de zarar da onun iradesi ile olur. Öyle ise insanın en büyük menfaat ve faydası, Allah’ın rızasını kazanmaktır ki, bunun tek yolu da iman ve ibadettir.

3. Allah iman ve ibadetlerin içine cennetin küçük bir modeli hükmünde olan peşin bir ücret koyarken, onun aksi olan küfür ve isyanın içine de cehennemin küçük bir modeli hükmünde olan peşin bir azap yerleştirmiştir. Öyle ise dünyada cennetin küçük bir modelini yaşamak istiyor isek, hayatımızı iman ve ibadete göre dizayn etmeliyiz. Ya da hayatımızı küçük bir cehenneme çevirmek istemiyor isek, yine hayatımızı iman ve ibadete göre tanzim etmeliyiz.

4. İman ve ibadetin en büyük menfaati saadeti ebedinin vesikası olmasıdır. Yani insan ebedi saadeti istiyor ise hayatını iman ile hayatlandırıp ibadet ile süslendirmelidir. Dünyaya ait en büyük menfaat ahirete ait en küçük menfaatten daha önemsizdir.

5. Allah’a iman ve itaat ile bağlanan bir milyon insanı idare etmek, on tane münkiri idare etmekten daha kolaydır. Yani toplumun dirliği ve asayişi açısından iman ve ibadet ehli insanlar, imansız ve ibadetsiz insanlardan kıyasa gelmeyecek kadar daha ehven ve daha menfaatlidir.

6. İman ve ibadet şu kainatın intizamına kuvvet verdiği için, dünya saadetinin temeli de yine iman ve ibadete bakıyor. İman ve ibadet insan ile kainat arasında adeta bir adaptör ve uyum vesilesidir. Bu vesileyi inkar eden, kainatın ağır ve ezici çarkları altında ezilmeye mahkum kalır. Öyle ise kainat ve maddi alemle uyum ve ahenk içinde yaşamak istiyor isek, iman ve ibadet adaptörüne muhtacız demektir.

7. Dünyadan küsmüş, ağır sıkıntı ve azaplar içinde olan bir insana en güzel teselli yine iman ve ibadettir. Dünyanın hangi saadeti ya da ideolojisi bu adamı iman ve ibadet kadar teselli edebilir acaba. Mesela, ölüme yaklaşmış ihtiyar ve hasta bir adamı iman ve ibadetten başka ne ile mutlu edebiliriz? Toplumun büyük bir kısmı hasta, yaşlı, kadın, çocuk ve musibete düşmüş insanlardan oluşuyor. İman ve ibadetten başka dünyanın hangi uyutucu ve aldatıcı şeyleri bu kesimleri tatmin edip mutlu edebilir acaba? Daha buna benzer iman ve ibadete dair sayısız fayda ve menfaatler sayılabilir.

Bu konuyla ilgili bölümü Risaleden okumak için tıklayınız:

İşaratü'l-İ'caz, Bakara suresi, 21 ve 22. ayetin tefsiri

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...