Block title
Block content

"İman yümnüyle yürüyen emn ü eman içindedir." cümlesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"... iman yümnüyle yürüyen emn ü eman içindedir." (1)

Yümn; kuvvetli anlamına gelirken,
Emn ve eman ise; emniyet ve korkusuzluk anlamına geliyor.

Cümlenin kısa özeti: Hayat yolculuğunda imanın gücü ve kuvveti ile yürüyen daima güven ve emniyet içinde olur.

Yani kalbimizde ve ruhumuzda iman tahkiki ve kuvvetli bir şekilde yerleşmiş ise, hiçbir şeyden korkmayız, hiçbir düşman ve zarardan endişe etmeyiz. Çünkü biliyoruz ki kainatta Allah’ın izni olmadan yaprak bile kımıldamaz. Allah hakkımızda bir karar vermiş ise, onu bozacak ya da geri çevirecek bir güç ve kuvvet de bulunmuyor.

Öyle ise Allah’a tam iman edip tevekkül eden bir adam, neden Allah haricindeki sebeplerden veya insanlardan korkup endişeye kapılsın ki. İşte iman kuvveti ile yürüyen bir mümin ruhen ve kalben büyük bir huzur ve emniyet içindedir...   

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Onuncu Risale.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...