“Evet, nasıl ki bir nefer, takımında, bölüğünde, taburunda, alayında, fırkasında ve hâkezâ, her bir dairede birer nisbeti…” Misali hakikate tatbik ederek, zerrelerin hareketlerinin hikmet ve vazifelerini örneklerle açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan vücudunu bir ordu olarak düşünürsek, her bir atom bir asker gibi çalışmaktadır. Atomlardan müteşekkil DNA gibi büyük molekülleri bir takım, hücreleri de bir bölük gibi olur.

Göz gibi bir organımızda hücrelerden müteşekkil retina veya korneayı bir tabur gibi, gözü bir alay gibi vücudumuzu bir tümen gibi olmaktadır. Işık göndermekle görevli olan Güneş'in dahil olduğu tüm kainatı da bir ordu gibi düşünebiliriz.

Görme fiilinde Güneş'teki hidrojen veya helyum askeri ile gözdeki oksijen askeri aynı kumandandan emir aldıkları için hayret verici görme fiili gerçekleşmektedir. Hepsine hükmeden her şeyin Halık’ı olan Allah'tır. Evet;

"Her şeyde bir vahdet var. Vahdet ise, bir vâhide delâlet ve işaret eder. Evet, vâhid bir eser, bilbedahe vâhid bir sâniden sudur eder. Bir, elbette birden gelir. Herşeyde bir birlik bulunduğundan, elbette bir tek zâtın eseri ve san’atı olduğunu gösterir."

"Evet, bu kâinat bin birlikler perdeleri içinde sarılı bir gül goncası gibidir. Belki esmâ ve ef’âl-i umumiye-i İlâhiyenin adedince vahdetleri giymiş birtek insan-ı ekberdir. Belki, envâ-ı mahlûkat sayısınca dallarına vahdetler, birlikler asılmış bir şecere-i tûbâ-i hilkattir."(1)

(1) bk. Şualar, İkinci Şua, Üçüncü Makam.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...