"Evet, nasıl ki bir nefer, takımında, bölüğünde, taburunda, alayında, fırkasında ve hâkezâ, her bir dairede birer nisbeti…" Misali hakikate tatbik ederek, zerrelerin hareketlerinin hikmet ve vazifelerini misallerle açar mısınız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan vücudunu bir ordu olarak düşünürsek, her bir atom bir asker gibi çalışmaktadır. Atomlardan müteşekkil DNA gibi büyük molekülleri birtakım, hücreleri de bir bölük gibi olur.

Işık göndermekle vazifeli olan Güneş'in dâhil olduğu tüm kâinatı da bir ordu gibi düşünebiliriz.

Görme fiilinde Güneş'teki hidrojen veya helyum askeri ile gözdeki oksijen askeri aynı kumandandan emir aldıkları için o mucize görme fiili gerçekleşmektedir. Hepsine hükmeden her şeyin Halık’ı olan Allah'tır. Evet;

"Her şeyde bir vahdet var. Vahdet ise, bir vâhide delalet ve işaret eder. Evet, vâhid bir eser, bilbedahe vâhid bir sâniden sudur eder. Bir, elbette birden gelir. Her şeyde bir birlik bulunduğundan, elbette bir tek zatın eseri ve sanatı olduğunu gösterir."

"Evet, bu kâinat bin birlikler perdeleri içinde sarılı bir gül goncası gibidir. Belki esma ve ef’âl-i umumiye-i İlâhiyenin adedince vahdetleri giymiş bir tek insan-ı ekberdir. Belki, envâ-ı mahlukat sayısınca dallarına vahdetler, birlikler asılmış bir şecere-i tûbâ-i hilkattir." (Şualar, İkinci Şua, Üçüncü Makam.)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...