"İnsan, hayvaniyetten terakki edip halife-i zemin olmuştur." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın hem nebati, hem hayvani, hem şeytani ve hem de meleki boyutu vardır. İnsan büyümesi ve gelişmesi noktasında bitkilere, yemesi içmesi ve çoğalması noktasında ise hayvanlara, şerlere sebep olması cihetiyle şeytanlara benzerken; iyilik, tefekkür ve ubudiyet noktasında da meleklere benzemektedir.

İnsan, hayvanın mübtela olduğu bedeni ve cismani zevklerden uzaklaşıp, kalbi ve ruhani tarafını terakki ettirdikçe, yaratılış gayesi olan kâmil insan olmaya doğru yol alır. Hayvani tarafa ağırlık verirse, ancak ve ancak maddesini ve bedenini geliştirmiş olur. Bu ise hayvanların yaratılış gayesidir.

Yirminci Mektub'un Mukaddime'sinde geçen şu ifadeler, insanın yaratılış gayesini izah etmektedir:

"Katiyen bil ki, hilkatin en yüksek gayesi ve fıtratın en yüce neticesi, iman-ı billâhtır. Ve insaniyetin en âli mertebesi ve beşeriyetin en büyük makamı, iman-ı billâh içindeki marifetullahtır. Cin ve insin en parlak saadeti ve en tatlı nimeti, o marifetullah içindeki muhabbetullahtır. Ve ruh-u beşer için en hâlis sürur ve kalb-i insan için en sâfi sevinç, o muhabbetullah içindeki lezzet-i ruhaniyedir."

"Evet, bütün hakikî saadet ve hâlis sürur ve şirin nimet ve sâfi lezzet, elbette marifetullah ve muhabbetullahtadır. Onlar, onsuz olamaz. Cenâb-ı Hakkı tanıyan ve seven, nihayetsiz saadete, nimete, envâra, esrara, ya bilkuvve veya bilfiil mazhardır. Onu hakikî tanımayan, sevmeyen, nihayetsiz şekavete, âlâma ve evhama mânen ve maddeten müptelâ olur."

"Evet, şu perişan dünyada, âvâre nev-i beşer içinde, semeresiz bir hayatta, sahipsiz, hâmisiz bir surette, âciz, miskin bir insan, bütün dünyanın sultanı da olsa kaç para eder? İşte bu âvâre nev-i beşer içinde, bu perişan, fâni dünyada, insan sahibini tanımazsa, mâlikini bulmazsa, ne kadar biçare sergerdan olduğunu herkes anlar. Eğer sahibini bulsa, mâlikini tanısa, o vakit rahmetine iltica eder, kudretine istinad eder. O vahşetgâh dünya, bir tenezzühgâha döner ve bir ticaretgâh olur."(1)

(1) bk. Mektubat, Yirminci Mektup, Mukaddime.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...