İnsanda kapsamlı bir şekilde bulunan eksiklik ve noksanlıklar, Allah’ın isim ve sıfatlarını anlamamız için mi verilmiştir? İnsan cimri ve aciz, cahil diye vasıflarla vasıflanabiliyor. Allah bunlardan çok münezzeh ve müberradır...

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Üstad Hazretleri bu hususu şu şekilde izah ediyor:

"BİRİNCİ NOKTA: İnsan, üç cihetle esmâ-i İlâhiyeye bir âyinedir."

"Birinci vecih: Gecede zulümat nasıl nuru gösterir. Öyle de, insan, zaaf ve acziyle, fakr ve hâcâtıyla, naks ve kusuruyla bir Kadîr-i Zülcelâlin kudretini, kuvvetini, gınâsını, rahmetini bildiriyor, ve hâkezâ, pek çok evsâf-ı İlâhiyeye bu suretle âyinedarlık ediyor. Hattâ hadsiz aczinde ve nihayetsiz zaafında, hadsiz a’dâsına karşı bir nokta-i istinad aramakla, vicdan daima Vâcibü’l-Vücuda bakar. Hem nihayetsiz fakrında, nihayetsiz hâcâtı içinde, nihayetsiz maksatlara karşı bir nokta-i istimdad aramaya mecbur olduğundan, vicdan daima o noktadan bir Ganiyy-i Rahîmin dergâhına dayanır. Dua ile el açar. Demek her vicdanda şu nokta-i istinad ve nokta-i istimdad cihetinde iki küçük pencere, Kadîr-i Rahîmin bârgâh-ı rahmetine açılır, her vakit onunla bakabilir."(1)

İnsan nihayetsiz acizlik ve zayıflık ile donatılmıştır. Bu acizlik ve zayıflık damarı ile aciz ve zayıf olmayan Allah’ı bilip bulması gerekir. Nihayetsiz kusurlu olması, kusursuz olan Allah’ı bilebilmesi içindir.

İnsanın bu zıt vasıflarla Allah’ın kemal sıfatlarına intikal etmesi en güzel bir marifet yoludur. İnsan hayatının bu denli acizlik ve fakirlik ile yoğrulması bu sebepledir.

Evet, zıtların birbirini göstermesi çok kuvvetli olur. Mesela, siyah tahta üstünde en güzel beyaz tebeşir görünür ya da beyaz bir tahtada siyah yazı daha güzel ve net okunur. Bu sebeple Allah insanın mahiyetine kendi isimlerine güzel ve okunaklı bir pencere olması için nihayetsiz acizlik, fakirlik, eksiklik gibi noksan sıfatları yerleştirmiş. İnsan sonsuz aczi ile Allah’ın sonsuz kudret ve kibriyasını kıyaslar ve ölçer. Yani Allah’ın sonsuz azametini insan en güzel acziyeti ile anlar ve anlatır. İnsan ne kadar acizliğini anlar ise, Allah’a olan hürmet ve tazimi o nispette olur.

Bu ölçüyü her isim için kullanabiliriz. Onun sonsuz kerem sahibi olması bizimde sonsuz ikrama muhtaç olmamız gibi.

(1) bk. Sözler, Otuz Üçüncü Söz, Otuz Birinci Pencere.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...