"İnsanın en kıymettar cihazı akıldır. Eğer sırr-ı tevhidle olsa, o akıl, hem İlâhî, kudsî defineleri, hem kâinatın binler hazinelerini açan pırlanta gibi bir anahtarı olur." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsanın fıtratına takılmış olan cihaz ve duygular, iman ve İslam terbiyesi ile neşvü nema bulur ve mükemmel bir kıvama gelir.

Mesela gözün kemalat ve kıymeti, Allah’ın kainattaki sanatlarını teftiş ederek akla ve kalbe aktarmaktır. Kulağın kemali, helal sesleri işitmek ve orada tecelli eden isimlerin manalarını akla ve kalbe aktarmaktır. Aklın kemalatı, Allah’ın kainatta sergilediği manaları okumak ve tefekkür etmektir ve hakeza.

İşte insanın sahip olduğu bütün bu cihaz ve latifelerin kemalat kazanıp tekemmül etmesi, insandaki iman ve tevhit anlayışı iledir.

Tersi olarak insanın hayatında küfür ve günahlar hükmeder ise, bu kez o cihaz ve latifeler insana azap ve acı vasıtası haline dönüşecek ve kıymetten sukut edecektir. Zira bu cihaz ve duyguları yönlendiren ve çalıştıran, insanın kalbinde ve kafasında olan iman veya küfürdür. İman ve tevhit insanın cihazlarını kemalata uçurur iken, küfür de azap ve eleme sürükler. İnsandaki nihayetsiz acizlik ve fakirlik damarı, insanı kainatın en aşağı ve zelil bir mahluku haline getiriyor. Ama insan aynı acizlik ve fakirlik damarını iman ve tevhit ile Allah’ın sonsuz kudret ve sonsuz zenginliğine dayandırır ise, o zaman kainatın mükemmel bir halifesi oluyor.

Akıl tevhidin terbiyesinde çalıştığı zaman bütün kainatta gizli bulunan İlahi hakikatlerin keşfedicisi ve Allah’ın isimlerinin hazinelerini yani manalarını tespit eden bir müfettişi konumuna çıkıyor. Aynı akıl şirkin güdümüne girse tersi olarak zifiri karanlığın içinde kalmış bir şaşkın haline dönüşüyor. Demek insanın mahiyetinde bulunan cihaz ve duyguların kemal bulması ve terakki etmesi, tevhit ile mümkündür.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...