"İnsanın hareketinden, güllenin hareketinden, savttan, ziyadan, elektrikten, ruhtan, hayalden tezahür eden sür'at-i harekâtta,.." Buradaki sıralama şimdiki fen ilimlerine göre yapılmamış, Üstad sıralamasız mı yazmış, yoksa farklı bir hikmeti mi var?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem on dakika yatsan, bazı olur ki, bir sene kadar hâlâta maruz olursun. Hattâ bir dakikada insan gördüğü rüyayı, onun içinde işittiği sözleri, söylediği kelimâtı toplansa, uyanık âleminde bir gün, belki daha fazla zaman lâzımdır. Demek oluyor ki, bir zaman-ı vahid, iki şahsa nisbeten, birisine bir gün, birisine de bir sene hükmüne geçer."

"Şu mânâya bir temsil ile bak ki: İnsanın hareketinden, güllenin hareketinden, savttan, ziyadan, elektrikten, ruhtan, hayalden tezahür eden sür'at-i harekâtta bir mikyas olmak için şöyle bir saat farz ediyoruz ki:"

"O saatte on iğne var. Birisi saatleri gösterir. Biri de, ondan altmış defa daha geniş bir dairede dakikayı sayar. Birisi altmış defa daha geniş bir daire içinde saniyeleri, diğeri yine altmış defa daha geniş bir dairede sâliseleri, ve hâkezâ râbiaları, hâmiseleri, sâdise, sâbia, sâmine, tâsia, tâ âşireleri sayacak gayet muntazam, azîm bir dairede birer ibre farz ediyoruz. Faraza, saati sayan ibrenin dairesi küçük saatimiz kadar olsa, herhalde âşireleri sayan ibrenin dairesi arzın medar-ı senevîsi kadar, belki daha fazla olmak lâzım gelir."(1)

Teorikte elektrik ışıktan hızlıdır, çünkü enerjidir; ama elektrik pratikte bakırla seyrettiği için ışığın hızına yetişemiyor. Yani yayılma şartları eşit olsa elektrik ışıktan daha hızlı seyredebilir denilebilir. Tabi bu bizim kanaatimiz, kesin bir şey söylemek mümkün değil. Çünkü bilim de bugün salt elektrik hızını tespit etmiş değildir. Üstad Hazretlerinin ifadelerini bir sıralama olarak görüyor ve elektriği ışıktan hızlı tuttuğunu kabul ediyoruz.

"Işık hızı aşılamaz" fikri Albert Einstein'in "izafiyet teorisi"ne dayanmaktadır, dolayısı ile kesinlik ifade etmemektedir. Nitekim tarihin en kapsamlı fizik deneyinin yapıldığı Avrupa Nükleer Araştırma Merkezindeki (CERN) bilim adamları, atom altı parçacıkların ışıktan daha hızlı hareket ettiğini ölçtüklerini öne sürdü.

Bilim adamları, elektriksel yükü sıfır olan ve maddelerin içinden neredeyse hiç etkileşmeden geçebilen temel parçacık nötrinoların saniyede 299.792 kilometre hızla kozmik hız sınırını aştığını söylemişler.

Üstad Hazretleri gezegen sayısının dokuz bilindiği bir dönemde on iki rakamını ifade etmiş ve bu zamanla doğrulanmaya başlanmıştır. Bu da böyle bir ifade olabilir kanaatindeyiz.

(1) bk. Sözler, Otuz Birinci Söz, İkinci Esas.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...