"İnsanın vehim, farz, hayal duygularına varıncaya kadar bütün hassaları bilâhare rücû edip bil-ittifak Hakka iltica ettiklerini ve bâtıla hiç bir ihtimâl ve imkânın kalmadığını ve kâinatın ancak ve ancak Kur'ân’ın îzah ettiği şekilde bulunduğu..." izah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"İ’lem Eyyühe’l-Azîz! İnsanın vehim, farz, hayal duygularına varıncaya kadar bütün hassaları bilâhare rücû edip bil-ittifak Hakka iltica ettiklerini ve bâtıla hiç bir ihtimâl ve imkânın kalmadığını ve kâinatın ancak ve ancak Kur'ân’ın îzah ettiği şekilde bulunduğunu gördüm."

Kâinat niçin yaratılmıştır ve onun meyvesi olan insanın görevi nedir? sorularının tek doğru cevabı bu âlemlerin Rabbinin Fermanı olan Kur’ân-ı Kerîmdedir. Bütün batıl yolları, yanlış felsefî akımları, sapık inançları incelesek ve bu soruya cevap olabileceklerini bir an için vehmetsek (farz etsek yahut hayal etsek), bunların hiçbirinin bu kuvveleri tatmin etmediklerini göreceğiz. Batıl yollar ile tatmin olmayan bu kuvveler aradıklarını hak yolda bulacaklar ve ona rücû edeceklerdir. Hak ise, “kâinatın ancak ve ancak Kur'ân’ın îzah ettiği şekilde bulunduğu”dur.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...