"İnsanların hayat-ı içtimaiyesinin medarı olan gençler" ifadesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İçtimaî hayat kadınlar, çocuklar, gençler, ihtiyarlardan müteşekkildir. Bunların içinde en en güçlü olanlar da gençlerdir. Bu yüzden gençler, içtimaî hayatın medarı ve lokomotifi hükmündedirler.

Gençler helal dairesinde hareket eder, istikamet üzere yaşarlarsa, toplum da o nisbette güçlü ve huzurlu olur. Gençlik yoldan çıkıp haram ve helal tanımazsa, o zaman içtimaî hayat çürür ve huzur olmaz. Bu yüzden, bütün müterakki milletler gençlerin talim ve terbiyesine çok ehemmiyet verirler.

Gençleri istikamete sevketmenin en güzel yolu, Allah ve ahiret inancının güçlü bir şekilde kalplerde ve vicdanlarda tesis edilmesidir. Risale-i Nurların ekseri gençleri nazara almasının sırrı da bu yüzdendir.

Kalplerin imanla intibaha getirilmesi, ruhlarının edeb, hayâ ve iffet gibi ahlâk-ı hasene ile teçhiz edilmesi ve akılların nur-u irfanla tenvir edilmesi lazımdır. Maneviyatla teçhiz edilmeyen bir gençte şecaat, kahramanlık, vatanperverlik ve fedakârlık olmaz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

drerkan
Rasûl-ü Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz, “Gençlerinizin en hayırlısı, (sefahetten uzak durmakta ve temkinli davranmakta) ihtiyarlara benzeyendir. Yaşlılarınızın en fenası ise, (başını gaflete sokmakta ve nefsinin arzularına uymakta heva-perest) gençler gibi yaşayandır” (Heysemî, Mecmau’z-Zevaid, X/270; İbn Hacer, el-Metalibu’l-Aliye, III/3). buyurmuştur.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...