İRŞAD

Peygamber Efendimiz (asm), ümmetinin âlimlerini İsrailoğullarının peygamberlerine benzetir. (Acluni, II, 64) Yani İsrailoğullarında insanları irşat etme görevini peygamberler yerine getirmişlerdir. Fakat, Peygamber Efendimiz (asm) son nebi olduğundan, kendisinden sonra bu tebliğ ve irşat görevini alimler yapmışlardır. Bu noktada şu hadis-i şerif de çok anlamlıdır:
“Peygamberler dinar ve dirhem mirası bırakmazlar, ancak ilim mirası bırakırlar. Bunu alan, büyük bir pay almış olur.” (Tirmizi, İlim, 19)

İşte “Alimler peygamberlerin varisleridir.” (Acluni, II, 64) hadisinin de bildirdiği gibi, din bilginleri bu nebevi mirasa sahip olmuşlar ve Hz. Peygamberden bu yana halkı irşad görevini yüklenmişlerdir. İmam-ı Azam, İmam-ı Şafi, Abdülkadir Geylani, Şah-ı Nakşibend, İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani gibi zatlar, birer mürşidi-i kâmil olarak milyonlarca insana Allah’ın dinini tebliğ etmişlerdir.

Bak: Mürşid
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...