İslam'ın bayraktarlığını yapan Osmanlı devletinin son dönemlerinde, İslam'dan uzaklaşma olmuş mu? Üstad bu konuya nasıl bakıyor?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Tekrar biri sordu: "Musibet, cinayetin neticesi, mükâfatın mukaddemesidir. Hangi fiilinizle kadere fetva verdirdiniz ki, şu musibetle hükmetti? Musibet-i âmme ekseriyetin hatâsına terettüp eder. Hazırda mükâfatınız nedir?"

"Dedim: "Mukaddemesi üç mühim erkân-ı İslâmiyedeki ihmalimizdir: salât, savm, zekât."

"Zira, yirmi dört saatten yalnız bir saati, beş namaz için Hâlık Teâlâ bizden istedi. Tembellik ettik; beş sene yirmi dört saat talim, meşakkat, tahrikle bir nevi namaz kıldırdı. Hem senede yalnız bir ay oruç için nefsimizden istedi. Nefsimize acıdık; kefâreten beş sene oruç tutturdu. Ondan, kırktan yalnız biri, ihsan ettiği maldan zekât istedi. Buhl ettik, zulmettik, O da bizden müterakim zekâtı aldı. El cezâu mincinsi'l-ameli."

"Mükâfat-ı hâzıramız ise: Fâsık, günahkâr bir milletten, humsu olan dört milyonu velâyet derecesine çıkardı; gazilik, şehadetlik verdi. Müşterek hatâdan neşet eden müşterek musibet, mâzi günahını sildi."
(1)

Üstad'ın yukardaki ifadeleri Osmanlının son dönemlerinde İslam'dan uzaklaştığının vesikasıdır. Aynı zamanda Osmanlının kurumlarında da ciddi bozulmalar ve yanlışlıklar ortaya çıkmıştır. Özellikle eğitim kurumlarının kalitesizleşmesi ve batıya eğitim için gönderilen Osmanlı talebelerinin batının tekniğinden çok ahlaksızlığını almaları ve batının ahlaksız ve zararlı fikirlerini Osmanlıya aktarmaları, önemli bir bozulma faktörüdür.

Osmanlının son dönemlerinde iktidar zaten İttihat ve Terakki partisinin elindedir. Bu partinin olumlu yönleri olduğu gibi zararlı ve yanlış çok yönleri de vardır.

Osmanlıyı değerlendirme hakkında üç zümre vardır.

Bu zümrelerden birisi, Osmanlının kusursuz olduğunu iddia edenlerdir. Bu taassup ve körü körüne bir bakış açısıdır. Zira Osmanlının da hata ve yanlışları olmuştur. Ama bu hata ve yanlışlar külli iyilik ve hizmetlerini perdelemez.

Diğer bir zümre ise Osmanlıyı külliyen inkar edip her yönü ile yanlış ve hatalı göstermeye çalışanlardır. Bu zümre ekseri dinsiz ve İslam düşmanlarıdır. Bunların Osmanlıya düşmanlığı, Osmanlının İslam’a olan hizmet ve sadakatindendir.

İstikametli ve doğru olan üçüncü zümre ise; Osmanlının ne iyilik ve hizmetini inkar eder ne de kusur ve hatalarını her vesile ile dile getirip onlara saldırır.

(1) bk. Sünûhat, Rüyada Bir Hitabe

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

Yorumlar

kadirhan
ittihat ve terakkiciler hakkında biraz daha ayrıntılı bilgi alabilir miyim bir de şu 31 mart olayı neyin nesi 31 mart olayını çıkkaranlar kimler şeriat isteyenler mi
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...