Onuncu Söz'ün, Beşinci Hakikat'inde geçen "salât-ı kübrâ"nın manası nedir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Salât” ifadesi çok câmi’ kelimelerden biridir. Kimden kime olmasına göre farklı mânâlar alır. Kuldan Allah'a olursa “namaz, ibadet, dua”, Allah'tan kuluna olursa “rahmet”, Efendimiz'den (asm) ümmetine olursa “şefaat, merhamet”, Allah'tan Efendimiz'e olursa “rahmet etmek ve şefaat hakkı vermek” mânâlarına gelir.

Resulullah Efendimiz'in (asm) “salât-ı kübrâ”ise, Allah'a karşı yaptığı kulluğu, kâinat çapındaki namazı ve duâsı manasınadır. Kıyamete kadar bütün ümmetinin namazını ve duâlarını temsil eder.

Salât-ı Kübrâ, bir mânasıyla bütün peygamberlerin duâsını ve ibadetlerini içine alır.

Salât-ı Kübrâ, sadece kendisi için değil, bütün ümmetinin kıyamete kadar ihtiyaçları için ve hatta semâvât ve arz namına Allah'a müracaatıdır. Bu hususta Onuncu Söz'de geçen şu ifadeler salât-ı kübrâyı ifade eder;

“Evet, münâcât-ı Ahmediye (asm) zamanından şimdiye kadar bütün ümmetin bütün salâtları ve salâvâtları onun duâsına bir âmin-i dâimî ve bir iştirâk-i umumidir. Hattâ ona getirilen her bir salâvât dahi onun duâsına birer âmindir ve ümmetinin her bir ferdi, her bir namazın içinde ona salât ve selâm getirmek ve kametten sonra Şâfiîlerin ona duâ etmesi, onun saadet-i ebediye hususundaki duâsına gayet kuvvetli ve umumi bir âmindir."

"İşte bütün beşerin fıtrat-ı insaniyet lisân-ı haliyle, bütün kuvvetiyle istediği bekâ ve saadet-i ebediyeyi, o nev-i beşer nâmına Zât-ı Ahmediye (asm) istiyor ve beşerin nurânî kısmı, onun arkasında 'âmin' diyorlar. Acaba hiç mümkün müdür ki, şu duâ kabule karîn olmasın?”(1)

Cenab-ı Hak, Resulullah Efendimize (asm) çok salât-u selam getirenlerden ve O’nun şefaatine nail olanlardan eylesin inşallah…

(1) bk. Sözler, Onuncu Söz, Beşinci Hakikat (Haşiye).

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...