"İşte, ey âciz insan ve ey fakir beşer!.." Risalelerde insan için aciz, beşer için fakir ifadelerinin kullanılmasının hikmeti ne olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Burada insan ile beşer eş anlamlı olarak kullanılmıştır. İnsanlığın en mühim iki yarasından birisi olan acizlik vasfı insan kelimesine, fakirlik vasfı ise beşer kelimesine atfediliyor. Bu Risale-i Nur'un genel üslubunun bir tecellisi, bir tezahürüdür.

Genel olarak Risale-i Nurlarda, bir manaya kaç isim düşüyorsa bunlar takdim ediliyor. Bu kaideye hem lügat noktasından hem de kelime haznesi açısından bir zenginlik ve bir talim ameliyesi nazarı ile bakabiliriz. Yani Risale-i Nurlar manaları iyi ihsas ettirmek için, kelimeleri mana etrafında istihdam ediyor.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...