“İstidat, ihtiyaç ve ızdırar lisanıyla sual edilen her şeye daimi cevap vermek nihayet derecede bir adl ve hikmeti gösteriyor.” cümlesini nasıl anlayabiliriz? Daimi cevap vermek ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu cümlede üç tip dua nazara veriliyor.

“İstidat lisanıyla duaların” kabulü açıkça görülüyor.

Gözün istidadında görme konulmuştur. Bu istidat bir nevi duadır ve bu duanın kabulüyle, o gözün görmesini sağlayacak ışık yaratılmıştır. Çekirdeklerin, yumurtaların, nutfelerin istidat lisanıyla ettikleri duaların kabulü ile onlardan ağaçlar, kuşlar ve insanlar yaratılmışlardır.

“İhtiyaç lisanına gelince”, bu ihtiyaçları takdir eden Allah’tır, onların görülmesini sağlayacak şartları yaratan da yine O’dur. Mideye açlığı veren de O’dur, o mideyi doyuracak rızıkları yeryüzüne seren ve serpen de.

“Izdırar lisanıyla duanın” en güzel örneği Hz.Yunus’un (as.) balık karnında yaptığı o münacatı sonunda harika bir şekilde kurtulmasıdır. O kıssada geçen şu ifade çok önemlidir: “Esbab bilküllîye sukut etti.” Yani, sebeplerin tümü ortadan kalktılar, hiçbiri bir şey yapamaz oldular. Hiçbir ümit ışığı kalmadı. İşte buna benzer bir ızdırar haline girenlerin de duaları yine harika bir sûrette kabul ediliyor. Üstad'ın Mesnevi de geçen şu ifadesi de bunu teyit ediyor:

“Arkadaş! Bilhassa muztar olanların dualarının büyük bir tesiri vardır. Bazan o gibi duaların hürmetine, en büyük bir şey en küçük bir şeye müsahhar ve mutî olur. Evet kırık bir tahta parçası üzerindeki fakir ve kalbi kırık bir masumun duası hürmetine, denizin fırtınası, şiddeti, hiddeti inmeye başlar. Demek dualara cevab veren Zât, bütün mahlukata hâkimdir. Öyle ise, bütün mahlukata dahi Hâlıktır.” (Mesnevî-i Nuriye, Katre'nin Zeyli)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...