“Rububiyetinin haşmetini, ibadının hukukunu muhafaza etmekle muhafaza etmeyi” nasıl anlamalıyız?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Rububiyet, “terbiye etmek, bir şeyi kademeli olarak son şekline getirmek” demektir.

Bilindiği gibi, Cenâb-ı Hakk’ın iki tarzda yaratması söz konusudur: İbda ve inşa.

İbda tamamen yoktan yaratmadır. İnşada ise bir varlığın safha safha terbiye görerek terakki etmesi söz konusudur.

Birinciye misal meleklerin ve ruhların yaratılmalarıdır.

Çevremizde gördüğümüz her şeyin yaratılmaları inşa ile yani terbiye fiilinin icraatıyla gerçekleşmiştir.

Bunun içindir ki, Fatiha Sûresinde Cenâb-ı Hak önce Rabbü’l-âlemîn olarak tanıtılır.

Her şeyi Allah’ın terbiye etmiş olması Rububiyetin haşmetini gösterir. Kâinatı, varlık âleminin ilk çekirdeği olan nur-u Muhammediden terbiye ederek şu hazır hali getirdiği gibi, güneşten kopan bir ateş kütlesini terbiye ederek dünya haline getirmiş, onda okyanuslar, ormanlar, ovalar yaratmıştır. Aynı terbiye fiiliyle çekirdekleri ağaç, yumurtaları kuş yapmaktadır.

Bu fiilin insana bakan yönü, sanki bütün terbiye fiillerinin de bir özeti gibidir. Nutfeden insan olmaya kadar geçirdiği safhalarda nice terbiye fiilleri iç içedir. Her organ göreceği vazifeye göre terbiye edilmiştir. Kulak işitecek şekilde terbiye görürken, eller tutacak şekilde, ayaklar yürüyecek şekilde terbiye edilirler.

İşte bu haşmetli Rububiyete karşı isyan ile mukabele eden ve başkalarının hakkına, hukukuna tecavüz eden kimseler, bu cinayetlerinin cezalarını mutlaka göreceklerdir. Çünkü, bu haşmetli rububiyetin arkasında sonsuz bir kudret, nihayetsiz bir ilim, mutlak bir irade vardır. Bunlara karşı konulması ise mümkün değildir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...