"Itlakın mânâsı, hattâ mütenahi ve maddî ve mahdut birşeyde dahi olsa, yine istilâkârâne ve istiklâldârâne etrafa, her yere yayılır, intişar eder." cümlesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Itlak" kelime anlamı olarak bir şeyi salıvermek, bırakmak, serbest olup her tarafta bulunmak gibi manalara geliyor. Burada kullanılan manası ile bir şeyin her tarafı kuşatması ve istila etmesi anlamına geliyor.

Mesela, suyun bendini açtığımızda su her tarafı istila edip yayılmaya başlar ki suyun bu haline ıtlak denilir. Odanın lambasını açtığımızda ışık bir anda her tarafı istila edip aydınlatır. Pencereyi açtığımızda hava hemen içeriyi istila etmeye başlar ki bunlara ıtlak denilir. İstila ve kuşatma, ıtlakın tabi bir özelliği oluyor.

Maddi ve sınırlı olan hava, su ve ışıkta böyle kuşatma ve istila manası olursa, maddeden münezzeh ve mukaddes olan Allah’ın mutlak isim ve sıfatlarında, elbette bu vasıf hakiki ve zaruri bir şekilde bulunur.

Mesela, Allah’ın mutlak kudretinin karşısında büyük küçük, ağır hafif, uzun kısa her şey eşittir, her şeyi yaratmak bir şeyi yaratmak kadar Ona kolaydır ve her şeyin tedbir ve dizgini bu mutlak kudretin elindedir ve bu kudretin ıtlak ve istilasının dışına hiçbir şey çıkamaz.

Yine Onun sonsuz ilmi her şeyi istisnasız kuşatmıştır, hiçbir şey Onun sonsuz ilminden gizlenemez ya da saklanamaz... Bu ıtlak ve istila Allah’ın bütün sıfatları için geçerlidir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...