"İyyakena’büdü ve iyyakenestain" demekle bütün mahlukat namına, tüm ibadatı ve istianatı Allah’a herkes takdim edebilir mi? Bizler için bu hakikat nasıl anlaşılmalıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İnsan kâinat ağacının meyvesidir ve ağacının bütün ibadetlerini Allah’a takdim edebilecek bir üstün yaratılışa sahiptir. Bunun kemâliyle icra edilmesi insan-ı kâmillere mahsus olmakla birlikte, bizler de niyet ve tasavvur ile de olsa aynı mânayı düşünebiliriz. Şöyle ki:

Bütün mahlûkatın “ma’budiyetten uzaklık noktasında müsavi” olduğu gerçeğini düşündüğümüzde, her varlığın ancak Allah’a ibadet ettiğini ve etmesi gerektiğini rahatlıkla idrak ederiz. Bütün arzular da ancak ibadet edilen Zât’a arz edilebileceğinden bütün yardım dilemelerin de ancak Allah’ın dergâhına arz edilebileceğini hem aklen hem de vicdanen biliriz.

Böylece, bütün varlık âleminin de bizim namazda söylediğimiz gibi “iyyakena’büdü ve iyyakenestein” (ancak sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz.) dediklerine kanaat getiririz. Ancak, bizim aklen düşündüğümüz ve kanaat getirdiğimiz bu hakikatleri büyük zatlar müşahede etmekte, hissetmekte, zevk etmektedirler.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...