"İzzet ise gayret ister." ifadesini izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Gayret, kelime manası itibariyle “çalışma, çaba gösterme” demek ise de bazen insanın üzerine titrediği bir değere yapılan saldırıya karşı duyarlı olması, izzetini takınarak karşı koyması” manasında da kullanılır.

Burada ise gayret kelimesi gayretullah manasında kullanılmıştır. Gayretullah, mecazî bir ifadedir ve Allah’ın gazap ederek haksızlara veya zalimlere hemen ceza vermesi demektir. Şu var ki, Allah’ın hilmi kudretini kaydetmekte ve uygulamada böyle ani cezalandırmalara pek az rastlanmaktadır.

Küfrün mahiyetinde Allah’ın kudretine meydan okuma, O’nun izzet ve gayretine saygısızlık etme, mahlûkatının hakkını çiğneme gibi sayısız cinayet ve çirkinlikler bulunuyor. Bu yüzden Allah’ın izzeti ve bu izzetin gayreti, âhiretin varlığını ve kâfirlerin müstahak olduğu cezaya çarptırılmalarını iktiza eder.

“Ve keza âlemde görünen tasarrufattan anlaşılıyor ki, Sâni'-i Âlem'in pek yüksek, celalli, izzetli bir haysiyeti vardır ki, ubudiyetle Sâni'i ta'zim etmeyenlerin veya istihfaf edenlerin te'diblerini te'hir ve imhal etse bile ihmal etmez...”(1)

(1) bk. Mesnevi-i Nuriye, Lasiyyemalar.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...