Block title
Block content

"İzzet ise gayret ister." ifadesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İzzet ve bu izzetin gayreti, yani izzetin gereğini yapma, Allah’ın sonsuz haysiyet ve şerefinin ahireti ve ahirette hesabın görülmesini istemesi anlamına geliyor. Zira küfür Allah’ın sonsuz şeref ve haysiyetine bir saldırı bir meydan okumadır.

Evet, küfrün mahiyetinde Allah’a meydan okuma, Onu -haşa- hafife alma, Onun izzet ve gayretine saygısızlık etme, Onun bütün icraat ve işlerini boş ve manasız sayma, Onun mutlak ve mükemmel sıfat ve isimlerini lekeleme, Onun mülkünde çalışan mahlukatının hakkını çiğneme gibi sayısız cinayet ve çirkinlikler bulunuyor.

Allah, kafirlerin bu azim ve cüretkar küfürlerini cezasız bırakırsa, o zaman sonsuz haysiyet ve şerefini -haşa- ayaklar altına almış olur. Bu yüzden Allah’ın izzeti ve bu izzetin gayreti, ahiretin kurulmasını ve kafirlerin müstahak olduğu cezaya çarpılmalarını şiddetle isteyip iktiza eder.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...