Kabirde "Münker, Nekir suallerine Risale-i Nur ile cevap" vermek ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

“Nasıl yaşarsanız öyle ölür ve nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz.”(1)

Meseleye bu hadis-i şerifin ışığında bakarsak, hakikat daha iyi anlaşılır. İnsan dünya hayatında ne ile meşgul olursa, haşirde de meşgul olduğu şey üzerine dirilir. Dünya hayatında iman hakikatleri ile meşgul olup, mucibince amel eden bir insan; ölümden sonraki hayatında da bu minval üzere devam ettirir.

Kabir âleminde her insan, münker ve nekir meleklerinin suallerine dünya hayatındaki ahvallerine göre cevap verecekler. Ömrünü küfür, şirk, isyan ve günahlarla geçiren insanların kabirdeki vaziyeti de, ona göre olacaktır.

Risale-i Nur, iman hakikatlerini insanın hem aklına, hem kalbine, hem latifelerine kökleştirip yerleştirdiği için, kabir hayatında meleklere bu tarz ile cevap verecektir.

Kabirde melekler; "Rabbin kimdir?" diye sual ettiği zaman, bir Nur talebesi; Risale-i Nur'dan aldığı terbiye ve talim ile cevap verecektir.

(1) bk. Aliyyülkârî, Mirkâtü’l-mefâtîh 1/332, 7/375, 8/431.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...