"Kabr-i kalbden hakaik çıplak çıktı; nâmahrem olan kimseler nazar etmesin." Nâmahrem olan kimselerden kasıt kimler olabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَۤائِرُ sırrınca, kabr-i kalbden hakaik çıplak çıktı; nâmahrem olan kimseler nazar etmesin. Âhirete kemal-i iştiyak ile müheyyayım. Bu asılanlarla beraber gitmeye hazırım. Nasıl ki, bir bedevî garaipperest, İstanbul'un acaip ve mehasinini işitmiş, fakat görmemiş; nasıl kemal-i hâhişle görmeyi arzu eder! Ben de ma'rez-i acaip ve garaip olan âlem-i âhireti, o hâhişle görmek istiyorum. Şimdi de öyleyim. Beni oraya nefyetmek, bana ceza değil! Sizin elinizden gelirse, beni vicdanen tâzib ediniz! Ve illâ başka suretle azap, azap değil, benim için bir şandır!"(1)

Üryan birisine bakacaklardan bazıları aklen ve dinen mahrem ve caiz, bazıları ise namahrem ve haramdır. Bu mahremlik ve namahremlik dediğimiz olay sadece bedende değil, aynı zamanda fikirde ve inançta da geçerlidir.

Beni anlamakta zorluk çekenler, dünya hayatını ahiret hayatı için feda etmemi delilik görenler, dünyayı ahirete tercih edenler, sözlerimi çarpıtmak ve cezalandırmak isteyenler, şu sözlerimi ve ölüme olan iştiyakımı anlayamadıkları için, bu sözlerime namahremdirler. Beni anlayabilecek ve menfi karşılamayacaklar ise mahrem olup, dinleyebilirler.

Üstad Hazretleri bu manaları “kabr-i kalbden hakaik çıplak çıktı” şeklinde edebi ve şiirsel bir dil ile ifade ediyor.

(1) bk. Divan-ı Harb-i Örfî, İki Mekteb-i Musibetin Şehadetnamesi, Mukaddime.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yorumlar

edemir
Allah Teala razı olsun.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
ciddeli
Üstad, 31 Mart vakasında hapsedilmiş, idam ile yargılanıyor ve mahkemeye hakikatı irad ediyor: Kabr-i kalb.. Burada kabir ile herkesin gireceği yeri hatırlatıyor. En büyük nasih odur, oradan çıkan hakikat ise ehl-i iman için bir saadettir. Bu kocaman ölüm hakikatından korkanlar, ehil olmayanlar bu manaya namahremdir, dinlemesin, yine ürkerler. Hakikat o kadar açık ve net ki, tüm çıplaklığıyla nazarlarımıza defaatle çarpıyor. Edepsizlik ve ahlaksızlık ve sarhoşluk ile haram/helali aldırmayan nefislere, dünyayı cennet edem gafillere, hakikat namahrem kalmış.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
oğuzhangözüpek
ÜSTAD ra TARIK SURESİ AYET 9' a atıfta bulunuyor.''Bütün sırların ortaya döküleceği gün'' Diğer ifade ile ''Allah bütün sırları bilir''. Öncesinde ise ''Belki bütün insanlara nutuk olur diyerek temennisini de de ifade ediyor. O sırada 31-32 yaşlarında olan Üstad genç Said'in bütün heyecanını taşımaktadır.Önceki Hükümet AKLA düşmanlık ediyordu diyerek Sultan ABDÜLHAMİT' devrini kast ederken,şimdikide HAYATLARI öldürüyor diyerek mevcut SIKIYÖNETİM HÜKÜMETİNİN daha zalimce bir iş yaptığına işaret etmektedir. Söyleyeceklerinin halisane ve samimi olduğunu belirtmek için de ''Hakikatler KALP KABRİNDEN' çıplak çıktı'' diyor. Yani; sizlere gerçekleri kalbime nasıl geldiyse olduğu gibi söyleyeceğim.Halisane ve samimi olduklarından çok açık ve net manaları,ehil olmayan (namahrem) kimseler anlayamaz/yanlış anlar ve İFADELERİN samimiliğine ve temizliğine(zira kalbe nasıl geldiyse öyle söylenecektir) ilişir zarar verir( bir nevi tecavüzde bulunur) kirletir diyor.Daha savunmasının başında bu kadar mert ve açıkca ''Eğer ehil değilseniz ,DİNLEMEYİNİZ ,Ehil olanlar gelsin'' anlamını veciz bir şekilde dile getirmesi HAKLI OLDUĞU NUN anlaşılması açısından kuvvetli bir HİTAP TARZIDIR.Bu tarz ise ÜSTAD'ın zekasının kıvrak ve keskinliğine işarettir.Ancak ,SİYASİ VE DİPLOMATİK zeka sahiplerinde bulunabilecek bir KABİLİYETTİR.Hayırlı geceler.
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.

BENZER SORULAR

Yükleniyor...