"Kâinatın en muazzam meselesi ve şu hilkat-ı âlemin en büyük muammâsı olan sırr-ı imandan daha ehemmiyetli bir mesele-i kâinat yoktur..." Buradaki sırr-ı iman ne demektir, iman sır mıdır?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Sır" kelimesi burada gizli, bilinmeyen ve bilinmesi asla mümkün olmayan anlamlarda kullanılmıyor. Sır ifadesi burada hakikat, gerçek ve realite anlamlarında kullanılıyor.

Bu durumda ifade şöyle oluyor:

"Evet, bu kainatın en muazzam meselesi ve şu hilkat-i alemin en büyük muamması olan iman hakikatinden, iman gerçeğinden, iman realitesinden daha ehemmiyetli bir mesele-i kainat yoktur ki, bu iman hakikati ona alet olsun."

"İman hakikati" denildiğinde de imanın altı esası ve bu esasların kainattaki delilleri akla gelir. İnsanın en büyük vazifesi, sağlam bir şekilde iman edip bu imanın gereği olan ibadetlerini ifa etmektir.

Paragrafta geçen "muamma" ifadesinde ise, şöyle bir nükte bulunuyor; İnsan iman hakikatlerini soyut aklı ile idrak edemiyor, kainatta var olan iman delillerini kendi kesbi ve gücü ile göremiyor. Bu yüzden kainatın imana dair gerçeklerini görebilmesi için vahye ve nübüvvet kurumuna ihtiyacı bulunuyor.

Şayet insan vahye tabi olmayıp aklının doğrultusunda hareket ederse, kainat onun için çözülmesi ve anlaşılması imkansız olan koca bir muammadır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...