“Kâinatın , mescid-i kebir” olması ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mescid, secde edilen yer demektir. Kâinattaki her varlık, kendisine verilen vazifeyi en güzel bir şekilde yerine getirmekle bir ibadet halindedir. Ayrıca bu âlemi dolduran ve vazifeleri ibadet olan melekler âlemi de yine Allah’a itaat etmek, emirlerini yerine getirmek, varlıkların ibadetlerini temsil etmek gibi birçok vazife ifa etmektedirler. Kâinata bu nazarla bakılırsa, onun büyük bir mescid olduğu anlaşılır.

“…Ve öyle muhteşem ve içi hadsiz âyâtla ve manidar nakışlarla tezyin edilmiş bir mescid-i Rahmanîdir ki; herbir köşesinde bir taife, bir nev' ibadet-i fıtriye ile iştigal eder bir şekilde halkeden bir Allah, bir Mabud-u Bilhak, o kitab-ı kebirin manalarını ders verecek üstadları ve o Kur'an-ı Samedanî'nin âyetlerini tefsir edecek müfessirleri elçi olarak göndermesin.. ve o mescid-i ekberde hadsiz tarzlarda ibadet edenlere imamları tayin etmesin.. … Hâşâ, yüzbin hâşâ!” (Meyve Risalesi, Dokuzuncu Mesele)

"Sath-ı Arz bir mescid, Mekke bir mihrab, Medine bir minber... O bürhan-ı bahir olan Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm bütün ehl-i imana imam, bütün insanlara hatib, bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya seyyid, bütün enbiya ve evliyadan mürekkeb bir halka-i zikrin serzâkiri..." (Sözler, On Dokuzuncu Söz)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

BENZER SORULAR

Yükleniyor...