Block title
Block content

“Kâinatın , mescid-i kebir” olması ne demektir?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mescid, secde edilen yer demektir. Kâinattaki her varlık, kendisine verilen görevi en güzel bir şekilde yerine getirmekle bir ibadet halinde olduğu gibi, ayrıca bu âlemi dolduran ve vazifeleri ibadet olan melekler âlemi de yine Allah’a itaat etmek, emirlerini yerine getirmek, varlıkların ibadetlerini temsil etmek gibi birçok vazife ifa etmektedirler. Bu kâinatı bu nazarla bakıldığında onu büyük bir mescid olarak görebilir ve değerlendirebiliriz.

“…Ve öyle muhteşem ve içi hadsiz âyâtla ve manidar nakışlarla tezyin edilmiş bir mescid-i Rahmanîdir ki; herbir köşesinde bir taife, bir nev' ibadet-i fıtriye ile iştigal eder bir şekilde halkeden bir Allah, bir Mabud-u Bilhak, o kitab-ı kebirin manalarını ders verecek üstadları ve o Kur'an-ı Samedanî'nin âyetlerini tefsir edecek müfessirleri elçi olarak göndermesin.. ve o mescid-i ekberde hadsiz tarzlarda ibadet edenlere imamları tayin etmesin.. … Hâşâ, yüzbin hâşâ!” (Meyve Risalesi, Dokuzuncu Mesele)   

"Sath-ı Arz bir mescid, Mekke bir mihrab, Medine bir minber... O bürhan-ı bahir olan Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm bütün ehl-i imana imam, bütün insanlara hatib, bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya seyyid, bütün enbiya ve evliyadan mürekkeb bir halka-i zikrin serzâkiri..."  (Sözler, On Dokuzuncu Söz)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...