"Kâinatın, mescid-i kebir olması" ne demektir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Mescid, secde edilen yer demektir. Kâinattaki her varlık, kendisine verilen vazifeyi en güzel bir şekilde yerine getirmekle bir ibadet halindedir. Bu hakikate “Vezâif-i eşya” tabir edilen hidemât-ı meşhude, onların ubûdiyetlerinin ünvanlarıdır."(1) cümlesiyle işaret edilmiştir.

Evet, Kur'an her şeyin tesbih içerisinde bulunduğunu,

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوَاتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ ف۪يهِنَّۜ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِه۪ وَلٰكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْب۪يحَهُمْۜ اِنَّهُ كَانَ حَل۪يماً غَفُوراً
"Yedi gök, yer ve bunlarda bulunanlar O’nu tesbih eder; O’nu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Fakat siz onların tesbihini anlayamazsınız. O halîmdir, bağışlayıcıdır."
(İsra, 17/44)

ayetiyle net bir şekilde ortaya koymuş, dolayısıyla kainatın bu noktada bir mescid vazifesini gördüğünü ilan etmiştir.

Ayrıca bu âlemi dolduran ve vazifeleri ibadet olan melekler âlemi de yine Allah’a itaat etmek, emirlerini yerine getirmek, varlıkların ibadetlerini temsil etmek gibi birçok vazife ifa etmektedirler. Kâinata bu nazarla da bakılırsa, onun yine büyük bir mescid olduğu anlaşılır.

“…Ve öyle muhteşem ve içi hadsiz âyâtla ve manidar nakışlarla tezyin edilmiş bir mescid-i Rahmanîdir ki; her bir köşesinde bir taife, bir nev' ibadet-i fıtriye ile iştigal eder bir şekilde halk eden bir Allah, bir Mabud-u Bilhak, o kitab-ı kebirin manalarını ders verecek üstadları ve o Kur'an-ı Samedanî'nin âyetlerini tefsir edecek müfessirleri elçi olarak göndermesin.. ve o mescid-i ekberde hadsiz tarzlarda ibadet edenlere imamları tayin etmesin.. … Hâşâ, yüz bin hâşâ!”(2)

"Sath-ı Arz bir mescid, Mekke bir mihrab, Medine bir minber... O bürhan-ı bahir olan Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselâm bütün ehl-i imana imam, bütün insanlara hatib, bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya seyyid, bütün enbiya ve evliyadan mürekkeb bir halka-i zikrin serzâkiri..."(3)

Dipnotlar:

(1) bk. Mektubat, Yirmi Dokuzuncu Mektup, Birinci Risale.
(2) bk. Şualar, On Birinci Şua, (Meyve Risalesi), Dokuzuncu Mesele.
(3) bk.
Sözler, On Dokuzuncu Söz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...