Block title
Block content

Kainatın Yaratılışında Altı Gün Kavramını Nasıl Anlayabiliriz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bir taraftan ani ve defi ve diğer taraftan da tedrici bir surette yaratılış ifade edilmektedir. Zahiren bir çelişki söz konusu olmaktadır. İşte bu sorunun cevabı On Altıncı Söz'ün İkinci Şua'ında  verilmektedir. Bu konuyu oraya havale ediyoruz, oraya bakabilirsiniz. Detaylı açıklamalar, ilgili ayetlerle birilkte verilmiştir.

"Yarattık" demesine rağmen yaratılışın devam etmesi şeklinde bir izah yapılalbilir mi, sorusuna gelince; dün, bugün ve yarın gibi kavramlar veya şimdiki, geçmiş ve gelecek şeklindeki zaman dilimleri bizim için geçerlidir. Allah için bu tür ifade ve tabirleri kullanmak doğru değildir. Bu nedenle geçmiş zaman ekinin kullanılması bizi yanıltmamalıdır.

Dokuzuncu Söz'deki namaz konusunun bu devirlere tatbiki bir görüştür.  Bu görüş On Dördüncü Söz'de bir kez daha teyit edilmiştir. "Altı gün" ifadesi yalnızca belli bir dönem için kullanılmamıştır. Kainatın ömrünü ihtiva etmektedir. Önemli aşamalar birer dönüm noktası kabul edilmiştir. Tabirde hata olmasın, tarihi çağlara benzetebiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
BENZER SORULAR
Yükleniyor...