"Kâinattaki sanatı, kemal-i intizamından kitap şekline girdi. İnsandaki sıbgatı ve nakş-ı hikmeti dahi hitap çiçeğini açtı." İzah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Her şeyin son derece hikmetli ve mükemmel yaratılmış olması, kâinatı her noktası ilim haykıran bir kitap hâline getirmiştir. Yıldızlardan, çiçeklere, hücrelerden genlere kadar her konuda yazılan ilmî eserler bunun en açık delilidir.

Kâinat, bir kitap olunca, İlâhî hikmet icabı onun okuyucuları da yaratılacaktır ve yaratılmıştır. Bu vazifeyi melekler her sahada yerine getirmekle birlikte onların marifetleri de çoğu konuda yetersiz kalmakta ve bu boşluğu insan nevi doldurmaktadır. Sadece bir misal verelim:

Bir meyve ağacına müekkel olan melek ondaki ilahi sanatı, mükemmel güzelliği seyreder ve onun ibadetini temsil eder. Ancak meyvelerin rızık olduklarını bilemez. Zira melekler yemezler ve içmezler. Meyvenin insan vücuduna ne gibi faydalar temin ettiğini ancak insan bilmiş, bu konuda çok araştırmalar yapmış ve eserler vücuda getirmiştir.

İnsan bu konudaki ilmini ve ondan doğan hayretini ve hayranlığını dış âleme de aksettirmek için konuşmalar yapmış, bütün nimetlere karşı Allah’a hamd etmiş, Allah’ın isim ve sıfatlarının kemalini idrakten aciz olduğunu tesbih ve tekbirlerle ilan etmiştir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...