"Onun büyük âlemdeki san’atı bir kitap şeklinde kendini göstermiş, insandaki sıbğası ise hitap çiçekleri açmıştır. Onun kudreti, büyük âlemde rubûbiyetinin haşmetini gösterirken, küçük âlem olan insanda da nimetleri tanzim..." hitap çiçekleri ile izah?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hitap çiçeği", kısaca insanın külli bir şekilde tefekkür edebilme ve bu tefekkürünü dillendirebilme kabiliyetine sahip olmasıdır.

Evet, kâinatı mükemmel ve hikmetli bir kitap suretinde yaratan Allah, insanı da o kitabı okuyup anlayacak ve takdir edecek bir mahiyette yaratmıştır. Nasıl kâinatı hikmetli ve manalı büyük bir kitap yaptı, o kitabı okuyacak olan insanın cansız, maddi ve cismani olan kafasında manevi ve hayatlı bir şuuru ihsan etmiş ki hem okuyor hem takdir ve tahsin ile hitap edebiliyor.

Üstelik o hitap ve beyan etme kabiliyetini çok üstün cihazlarla donatmı;ş o cihazların inkişaf etmesi ve kullanılması ile alemlerin Rabbine muhatap seviyesine çıkıyor. Yani insan öyle antika ve mükemmel bir sanat ki, hem hitap eder hem de hitab-ı İlahiyeye muhatap olur. Bir nevi Allah’ın boyası ile boyanmış, yani isim ve sıfatlarının geniş ve parlak bir aynası olmuştur.

Kâinat Allah’ın makro sanatı ise, insan da kâinata muadil bir mikro sanatıdır. İnsanın kâinata muadil olmasında en önemli tarafı "hitap çiçeği" olmasıdır.

Düşünen, konuşan, yazan, hisseden ve anlayan bir hitap çiçeği...

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...