Kalbi hastalıkları (ucb, yeis, suizan, kibir, gıybet vs...) yenmenin yolları hakkında bilgi verir misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Bu gibi manevi hastalıkların esası ve temeli iman zayıflığıdır. Asrımızda fen ve felsefeden gelen inkarcılık akımı, insanların ekserisini küfre veya şüpheye attığı için, bu gibi manevi hastalıklara verimli bir zemin oluşturmuştur. Bu yüzden ucb, suizan, kibir, enaniyet, gibi manevi hastalıklar, bu asrın insanında kesretle görünüyor.

Önceki devirlerde Firavun, Şeddad, Nemrut gibi adamlar birkaç tane imiş, şimdi fen ve felsefeden gelen maddeci fikir, insanların ekserisini küçük birer Firavun, Şeddad ve Nemrutçuğa çevirmiş. Genel halin böyle olması elbette ehli imanı da etkilemiş. Yani iman ehli olan Müslüman dünyasında da bu hastalıklar farklı boyutlarda tecelli ve tezahür ediyor. İslam aleminin maddi ve manevi ahvali buna güzel bir şahittir. İhtilaf ve niza, günahların serbestçe işlenmesi, maddi geri kalmışlık, ibadetlerin terki gibi şeyler, bu manevi hastalıkların ne boyutta olduğuna bir ip ucudur.

Bu gibi manevi hastalıkların reçetesi tahkiki iman dersleridir. Tahkiki iman dersini bu zamanda Risale-i Nurlar verdiği için, bu hastalıklardan kurtulmanın ve tedavi olmanın en sağlam ve kestirme yolu Risale-i Nurları çokça okumak ve mütalaa etmektir, denilebilir.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...