"Kalbi, ruhu hissiyatına mağlûp olur." Hissiyata mağlup olmamak için neler yapılabilir?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

İşte Risale-i Nur ekser müvazeneleriyle küfür ve dalaletin dünyadaki elîm ve ürkütücü neticelerini göstermekle, en muannid ve nefisperest insanları dahi o menhus, gayr-ı meşru lezzetlerden ve sefahaetlerden bir nefret verip aklı başında olanları tövbeye sevkeder.(1)

Kalp ve ruhun nefis ve hissiyata mağlup olmaması için, günahlar içindeki peşin azap ve cezaları göstermek gerekiyor.

Mesela, içki içmenin dünyevi zararları güzelce anlatılırsa, nefis ve hissiyat bundan etkilenip kendine çeki düzen verebilir.

Nefis cehennemi kendine uzak gördüğü için, cehennemle ilgili nasihatlardan istikrarlı ve uzun süreli etkilenmiyor. O zaman nefsi ve hissiyatı etkilemek için nefsin yakınında bulunan dünyevi zararları ve tehlikeleri göstermek gerekiyor.

Risale-i Nur'un nefis ve hissiyatı terbiye etmek için kullandığı metot, günahlar içindeki peşin acı ve azapları göstermek şeklindedir. Yani hissiyata mağlup olmamak için nefsi anladığı dilden tehdit ve terbiye etmek gerekiyor.

Nefsin en kötü özelliği peşinci olmasıdır, yani nefis hazır zamandaki duruma göre tavır alır.

Mesela, nefse hemen şimdi hafif bir tokat mı yoksa bir hafta sonra hastanelik olacak kadar bir dayak mı diye iki seçenek sunulsa, nefis kendine en yakın olan seçeneği dikkate alır. Yani bir hafta sonraki dayağı ister, çünkü onu kendine uzak görür. Oysa mantık hafif tokadı seçer, çünkü ağır dayak yanında hafif tokatın esamesi okunmaz. Ama nefis hafif tokattan daha çok çekiniyor, zira o hemen vuku bulacak, dayağı ise kendine uzak görüyor.

Nefis için cehennem azabı ağır dayak gibi, dünyevi zarar ve tehlikeler ise hafif tokat gibi oluyor. Risale-i Nur bu gerçeği gördüğü için, nefsi ıslah etme konusunda günahlar içindeki peşin cezaları nazara veriyor.

Biz de nefsimizi ıslah etme adına aynı metodu kullanmalıyız, yani günahların dünyevi netice ve zararlarını nefse ihtar etmeliyiz. Bu tarz bir yaklaşım, hissiyata mağlup olmamak için bu önemli bir yoldur.

İlave bilgi için tıklayınız:

- "Âkıbeti görmeyen, bir dirhem hazır lezzeti ileride bir batman lezzetlere tercih eden hissiyat-ı insaniye akıl ve fikre galebe ettiğinden, ..."

(1) bk. Hutbe-i Şamiye, Mukaddime.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Bu içeriği faydalı buldunuz mu?

BENZER SORULAR

Yükleniyor...