Rumuzat-ı Semaniyedeki "Hükûmetin düsturlarına muvakkaten mağlup ... Desatir-i Kur'aniyenin hâkim olacağı" konularını izah eder misiniz? Mağlup görünüyoruz!

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Hem İşaratü'l-İ'caz'ın manidar ve gaybî bir işaret tazammun eden tevafukat-ı acibesindendir ki; 82. sahifede biri müstesna hilaf-ı âdet olarak birbirine tevafuk eden 9 "cumhur" kelimesi gelmesiyle, 9 sene sonra Cumhuriyet Hükûmeti çıkacağına sırr-ı tevafukla işaret ettiğini ve o sahifede mütevafık "Kur'an" kelimesinin 8 olmasıyla, o hükûmetin düsturlarına muvakkaten mağlup ve 83. sahifede yine mütevafık 8 "Kur'an" kelimesine karşı 2 "cumhuriyet" kelimesi tevafuksuz olarak kalması, desatir-i Kur'aniyenin hâkim olacağına sırr-ı tevafukla bir işaret-i gaybiye olduğunu o harika İşaratü'l-İ'caz'ın kerametinden uzak değildir." (Rumuzat-ı Semaniye, s.233)

Burada ifade edilen muvaffakiyet için elbette belirli bir zaman lazımdır. Zira Allah sebeplerle muamele etmektedir. Fakat İslamiyetin bilim ve yeniliklere açık olan bir din özelliğinde olması, bu gelişen şartlar ve dünyanın yeniden şekillenmesinin emareleri, Hristiyanların dinlerine olan salabet ve katılıklarının zayıflayıp yeni bir arayışa girmeleri, Yahudilerin sinsi ve münafıkane düşüncelerinin bütün insanlık tarafından anlaşılmaya başlanması, bilimin vesilesiyle bütün dünyaya kısa zamanda ulaşabilmenin önünün açılması gibi sebepler ve gelişmeler İslamın istikbalde en yüksek gür sadaya sahip olacağının kuvvetli delili hükmündedir.

Bu zamanda bile çok ciddi ilerlemeler kaydedilmeye başlandı. Bu ilerlemelerin ileride daha güçlü atılımlarla artarak devam edeceğini görmek zor değildir.

İlave bilgi için tıklayınız:

- Ümitvar olunuz. Şu istikbal inkılabı içinde, en yüksek gür sada İslamın sadası olacaktır!..

- İsveç, Norveç, Finlandiya ve İngiltere'nin Kur'an'ı kabul etmeye çalışan meşhur hatipleri...

- En Yüksek Gür Sada İslamın Sadası Olacaktır! (Video)

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

SORULARLARİSALE 2024 ANKETİ
Bu içeriği faydalı buldunuz mu?
Yükleniyor...