Block title
Block content

Kanun Emirden, Namus İradedendir, Sözünü Açıklar mısınız?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Alem-i Emir: Cenab-ı Hakk'ın irade sıfatının tecelli ettiği ve irade sıfatının hakim ve galip olduğu alemdir. Bir nevi irade sıfatının arşıdır. Bu alemde bütün kainatta olacak bitecek şeylerin emri ve komutu vardır. Yani bir nevi şu görünen alemin arkasındaki komut alemidir, diyebiliriz. Bunu bilgisayardaki yazılımla da örneklendirebiliriz.

Mesela, programcı, yapacağı programın önce komutlar ve emirler bölümünü tamamlar, sonra işler ve görüntü o komutlara göre hareket eder ve şekiller orada belirtilen komutlar üzerine bina olur. Aynen öyle de kâinat da bir programın görünen yüzüdür; iradeden gelen alem-i emir de görünmeyen gerçek yüzüdür. Kainattaki bütün kanunlar komut ve emrini irade sıfatının hükümran olduğu bu alemden alıyor.

Kanun: Alem-i Emrin her bir tecelli ve cilvesinin tek tek adına kanun denir. Mesela, emir aleminde yerin cisimleri çekme komutuna yer çekimi kanunu diyoruz. Suyun cisimleri kaldırma komutuna, suyun kaldırma kanunu diyoruz vs.

İrade ile namus benzer ve müteradif manalar içermektedir. İrade, Allah’ın sonsuz sıfatıdır. Namus, yani kanun ve prensipler de bu sıfatın şu alemde tecelli ve tezahür etmesi anlamındadır. Kanun, sanki dolaylı emir iken, namus ise direkt emir gibi de anlayabiliriz.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş
Yükleniyor...