Block title
Block content

"Kanun-u emrî olan ruh-u beşer..." Buradaki "kanun-u emri" ifadesini izah eder misiniz?

 
Cevap

Değerli Kardeşimiz;

"Haricî vücud giydirilmiş ve zîşuur ve zîhayat ve nurânî kanun-u emrî olan ruh-u beşer." (1)

Cenab-ı Hak; Adetullah, sünnetullah diye tabir ettiğimiz ve şimdilerde tabiat kanunu olarak isimlendirilen kanunlarla kainatı idare ediyor. Mesela; Güneşteki cazibe, dünyadaki çekme ve sudaki kaldırma kanunları gibi.

Ancak bu kanunlar; akılsız, şuursuz ve ruhsuz kanunlardır. Kendl kendilerini idare edemezler. Onları zahiren idare eden melekler vardır.

Aynen öyle de, ruhda bir kanundur. Ancak şuuru, hayatı olan bir kanundur. Kendi kendini idare eden bir kanun. Düşünen ve tercih hakkı bulunan bir kanun.

"Kanun-u emri" tabirindeki; emr veya emir kavramına gelince; her kanun bir emirden gelmiştir. Mesela; adam öldürmenin cezası; "yirmi dört sene hapis yatmaktır" kanunu bir emirden çıkmıştır. O emir, kanun olmuştur. Bir daha değiştirilinceye kadar bu kanun geçerlidir. Bir çeşit kanun olan ruhumuz da Allah'ın bir emridir. Mesela; ateşe, yakma emri verilmiştir. Ateş yakar. Ama Hz.  İbrahim (a.s.) ateşe atılınca, Allah, başka bir emir veriyor. Bu kez yakma diyor, ateş te yakmıyor.

Ruhumuzun da bu mahiyeti kazanması da emr-i ilahi iledir. Yani, Allah'ın bir kanunudur.

Dipnotlar:

(1) bk. Sözler, Yirmi Dokuzuncu Söz.

Ruh Nedir? 

- Ruhun Külliyet Kesbetmesi.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör

Paylaş

Yorumlar

salik
Tasavvuf kitaplarında geçen latifeler konusunda bu mesele şöyle izah edilir. insan yapı itibarıyla 10 latifeden oluşmuştur. bunun 5'i emirler(melekut) aleminden,diğer 5'i madde (mülk) alemindendir.alemi mülk ,alemi halk denen madde alemi arşın altında hava küresine kadar olup beş duyu ile anlaşılabilir. emir alemi ise arşın üstündedir;görüntü ve madde olmaksızın allahü tealanın (cc) emriyle yaratılmıştır.Emirler aleminden gelen beş latifemiz KALB-RUH -SIR-HAFİ-AHFA olup bunlar maddi yani mülk alemine taşınıp insan bedenine konulmuştur. Bu nedenden ötürü ruhtan bahs ederken emirler aleminden geldiği için kanuni emri olan ruh diye tabir edilir. diğer dört latifede kanuni emridir ve bizler bunların mahiyetlerini tam olarak bilemeyiz. çünkü bunlar bu alemin kanunlarıyla yaratılmamıştır (yağmurun yağması mülk aleminin kanunlarıyla olur veya güneşin doğması vs. bunları izah edip anlayabiliriz) . mülk alemine ait olan latifelerimiz ise SU- HAVA-TOPRAK ATEŞ ve NEFİS tir
Yorum yapmak için Giriş Yapın ya da Üye olun.
Yükleniyor...