Kelamda "ıtlak" ne demektir; izah eder misiniz?

Cevap

Değerli Kardeşimiz;

Itlak, lügat mânâsıyla salıverme, serbest bırakma demektir. Istılahta ise ıtlak, mukayyed (kayıtlı, bağlı, sınırlı) olmanın zıddıdır. Mesela, “Bir meyve istiyorum.” dediğimizde, bu ifade mutlaktır, hemen her meyve bunun şümulüne girer. Ama “Kırmızı bir elma istiyorum.” dediğimizde, bunu hem elma olmakla, hem de renginin kırmızı olmasıyla kayıtlamış oluruz. Bu cümleden olarak Kur'an, mananın zenginleşmesi için bazen ifadeyi mutlak bırakır.

Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editörü

Yükleniyor...